Sagsnummer: 16-70-01042

Pressenævnet afviser at behandle en klage over haberler.dk indsendt af en kontorfuldmægtig

15-12-2016

Pressenævnet modtog en klage, der ifølge kontorfuldmægtigen var indsendt på vegne af selskabets bestyrelse. Pressenævnet modtog imidlertid aldrig dokumentation for, at klagen var sendt på vegne af bestyrelsen. Klagen er derfor afvist uden nærmere behandling.

Kontorfuldmægtig [Kontorfuldmægtigen] har på vegne af bestyrelsen for [Selskabet] ApS klaget over artiklen Zaman İskandinavya baskısını durdurdu bragt den 2. november 2016 (“2 kasim, 2016”) på haberler.dk.

[Selskabet] ApS’ ejer bl.a. avisen Zaman İskandinavya, der er omtalt i artiklen.

[Kontorfuldmægtigen] har ved mail af 16. november 2016 til støtte for klagen bl.a. anført, at hun er ansat som kontorfuldmægtig hos [Selskabet] ApS, og at klagen er sendt på vegne af bestyrelsen.

Pressenævnet har ved mail af 22. november 2016 anmodet [Kontorfuldmægtigen] om at dokumentere, at klagen er sendt på vegne af bestyrelsen. Det kan eksempelvis ske ved at sende en klage underskrevet af en tegningsberettiget eller en fuldmagt fra en tegningsberettiget, som giver [Kontorfuldmægtigen] ret til at klage på [Selskabet] ApS’ vegne.

[Kontorfuldmægtigen] har ved mail af 24. november 2016 oplyst, at [Selskabet] ApS’ bestyrelse selv ville indsende klagen.

Pressenævnet gjorde ved mail af 29. november 2016 [Kontorfuldmægtigen] opmærksom på, at nævnet ikke havde modtaget yderligere. Nævnet gjorde samtidig klager opmærksom på, at sagen ville blive fremmet, hvis nævnet ikke havde modtaget noget den 2. december 2016.

Pressenævnets mail henstår ubesvaret.

Pressenævnets formand udtaler:

[Kontorfuldmægtigen], der er ansat som kontorfuldmægtig hos [Selskabet] ApS, har klaget over omtale af selskabets medier, blandt andet avisen Zaman İskandinavya. [Kontorfuldmægtigen] er ikke personligt omtalt i artiklen.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Det er ikke over for Pressenævnet dokumenteret, at [Kontorfuldmægtigen] som kontorfuldmægtig kan indgive klage på vegne af selskabet [Selskabet] ApS. Klagen behandles derfor i forhold til [Kontorfuldmægtigen] personligt.

Uanset, at [Kontorfuldmægtigen] som ansat hos [Selskabet] ApS kan have en interesse i, hvorledes hendes arbejdsgiver bliver omtalt i medierne, har hun ikke retlig interesse som forudsat i medieansvarsloven 43, stk. 2, nr. 2.

Klagen afvises herefter, da [Kontorfuldmægtigen] ikke er klageberettiget, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

 

Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01042. Afgjort den 15. december 2016.

Del på sociale medier ved at klikke her: