Sagsnummer: 13-70-00552

Ritzaus Bureaus Citattjeneste er ikke omfattet af de presseetiske regler

20-12-2013

En overlæge har klaget over Ritzaus Bureau, fordi Ritzaus Citattjeneste har viderebragt urigtige oplysninger fra en artikel i Jyllands-Posten. Imidlertid er Ritzaus Bureaus Citattjeneste ikke tilmeldt Pressenævnet, og derfor kan Pressenævnet ikke behandle sagen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Pressenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at Ritzaus Bureaus citattjeneste efter ordlyden af anmeldelsen i 1992 er anmeldt efter medieansvarslovens § 8, stk. 1.
Da citattjenesten ikke er selvstændigt anmeldt til Pressenævnet efter mediean-svarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over Ritzaus Bureaus citattjeneste hører således ikke under nævnets kompetence.
Klagen afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1. 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00552.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: