Sagsnummer: 11-70-00163

Sag mod Danmarks Radio genoptaget, da det ikke kunne udelukkes, at forvekslingen mellem "biopsi" og "resektion" kunne være af betydning for sagens afgørelse.

14-12-2011

Klager – Danmarks Radio – anmodede om genoptagelse af sag nr. 11-70-00129.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
Da det ikke kan udelukkes, at forvekslingen mellem ”biopsi” og ”resektion” kan være af betydning for sagens afgørelse, bestemte nævnets medlemmer, at sagen genoptages. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00163.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: