Sagsnummer: 13-70-00574

sappho.dk ikke omfattet af medieansvarsloven (Formandssag)

26-11-2013

Klager – en person – har klaget over artiklen ”Elever på elitegymnasium optrådte truende overfor [Person A]” bragt på sappho.dk. Da sappho.dk ikke er blandt de medier, der har meldt sig til Pressenævnet, afviser Pressenævnet sagen.

 

Pressenævnets formand udtaler:

 

Klagen angår hjemmesiden sappho.dk. Da hjemmesiden ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen over sappho.dk hører således ikke under nævnets kompetence.
Klagen afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00574.

Del på sociale medier ved at klikke her: