Sagsnummer: 14-70-00711

Subjektiv vurdering af program er ok

18-12-2014

Ekstra Bladet bragte læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende”, der kommenterer programmet ”[Radioprogram]”. Pressenævnet finder, at læserbrevet udtrykker en personlig vurdering og bemærker, at Ekstra Bladet har bragt programværtens svar til læserbrevsskribenten.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik
Det er Pressenævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten må antages at have vide rammer, og at læserbrevenes indhold – i sagens natur – ofte er vurderende med subjektive betragtninger. Læserbreve er desuden ikke underlagt den samme redaktionelle behandling og redigering, som redaktionelle artikler er.
Efter Pressenævnets opfattelse er det påklagede læserbrev et udtryk for læser-brevsskribentens personlige vurdering af [Klager]s optræden og udtalelser som værtinde og debattør i radioprogrammet ”[Radioprogram]”.
Pressenævnet finder, at læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende” ikke har en sådan karakter, at bladet ved at bringe dette har handlet i strid med god presseskik, selv om læserbrevet ikke gengiver [Klager] udtalelse om, at hun ikke selv ville stemme på et parti, fordi det var muslimsk. Nævnet bemærker i øvrigt, at Ekstra Bladet den 4. oktober 2014 bragte [Klager]s læserbrev, som var et svar til læserbrevsskribenten.

 

Genmæle
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Allerede fordi Ekstra Bladet den 4. oktober 2014 har bragt [Klager]s læserbrev, har hun ikke ret til at få bragt et genmæle.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 14-70-00711.

Del på sociale medier ved at klikke her: