Sagsnummer: 15-70-00874

TV 2 får kritik for utilstrækkelig sløring

18-12-2015

I udsendelsen ”Station 2 – Politirapporten” fremgik det blandt andet, at en person var eftersøgt af Københavns Politi. Personen havde ikke givet tilladelse til, at TV 2 kunne offentliggøre oplysningen, og da sløringen af personen heller ikke var effektiv, udtalte nævnet kritik.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

God presseskik
– Privatlivets fred
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.
Det er som udgangspunkt ikke i strid med god presseskik, at medier fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på offentligt tilgængelige steder, selvom de pågældende ikke har samtykket heri. Der skal dog udvises varsomhed af hensyn til de implicerede personer, herunder til de sammenhænge, hvori de indgår.
Der er en klar almen interesse knyttet til politiets arbejde. De konkrete optagelser, der blandt andet viser, at [Klager] kørte uden sele og var eftersøgt af politiet, er dog ikke af en sådan almen nyheds- og informationsværdi, at de kunne bringes uden et samtykke eller uden en fuldstændig anonymisering.
TV 2 kom til stede med politiet uden forudgående aftale med klager, som muligvis var beruset, og klager blev i den forbindelse omtalt som eftersøgt af politiet. I de tilfælde må det påhvile mediet at sikre sig, at der foreligger samtykke til offentliggørelsen af optagelserne. Det er ikke dokumenteret, at [Klager] gav samtykke til, at optagelserne skete med henblik på offentliggørelse, og under de foreliggende omstændigheder kan hendes manglende protest mod optagelserne ikke anses som et stiltiende samtykke til offentliggørelse.
På optagelserne er hendes ansigt sløret, men optagelserne viser hende i hel figur, herunder med hendes usædvanlige og karakteristiske frisure, og seeren kan høre hendes stemme, da hun kort svarer ”nej” og ”ja”. [Klager] har oplyst, at hun er blevet genkendt af nære og fjernere bekendte.
Pressenævnet finder herefter, at sløringen af [Klager] ikke har været effektiv. Den efterfølgende sløring ses heller ikke at være tilstrækkelig. Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV 2 for at offentliggøre udsendelsen uden en behørig sløring af klager og heller ikke efterfølgende at sikre et fuldstændig sløring.

 

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2 at offentliggøre følgende:
Offentliggørelse af nævnets kendelse skal ske snarest på et tidspunkt tæt på samme tidspunkt som den kritiserede udsendelse og bringes i følgende udformning:

 

 

Billeddækning Speak
Pressenævnets logo Pressenævnet udtaler kritik af TV 2s udsendelse ”Station 2 – Politirapporten”, som blev sendt i maj måned.

Stillbilleder eller levende billeder

fra den kritiserede udsendelse, der hjælper seerne med at identificere, hvilken udsendelse der kritiseres, hvad der klages

over, og hvori Pressenævnets kritik består, idet billederne dog ikke må indebære en (ny) krænkelse af klager.

Pressenævnet giver TV 2 kritik for ikke at have sløret en person tilstrækkeligt. 

I udsendelsen bringes en bil til standsning. Det viser sig, at en passager i bilen er eftersøgt af Københavns Politi. 

Den slags oplysninger kan TV 2 ikke offentliggøre uden et samtykke fra personen eller en fuldstændig anonymisering. 

Optagelserne viser personens skikkelse, frisure og påklædning, og man kan høre personens stemme. Personen var sløret, men sløringen var ikke tilstrækkelig, og personen blev efterfølgende genkendt.

Da personen ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af optagelserne og heller ikke var fuldstændig sløret, udtaler nævnet kritik af TV 2.
 Pressenævnets logo og

web-adresse: www.pressenaevnet.dk

Hele Pressenævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside på adressen her.


 

 

På TV 2 PLAY offentliggøres følgende:

Kritikken offentliggøres på TV 2 PLAY ved, at der henvises til kritikken i den løbende nyhedsstrøm på tv2play.dk, hvor det øvrige indhold fremgår (siden, der vises ved at klikke på ”se vores indhold” fra forsidebilledet). Henvisningen skal bestå af et billede fra programmet (dog ikke fra omtalen af klager) samt overskriften ”Kritik fra Pressenævnet”, der samtidig fungerer som link. Linket fører hen til en opsætning som det øvrige på TV 2 PLAY med tv-klippet fra offentliggørelsen på TV 2 og følgende programtekst:

 

”Pressenævnet udtaler kritik af TV 2s udsendelse ”Station 2 – Politirapporten”, som blev sendt i maj måned.
Pressenævnet giver TV 2 kritik for ikke at have sløret en person tilstrækkeligt.
I udsendelsen bringes en bil til standsning. Det viser sig, at en passager i bilen er eftersøgt af Københavns Politi.
Den slags oplysninger kan TV 2 ikke offentliggøre uden et samtykke fra personen eller en fuldstændig anonymisering.
Optagelserne viser personens skikkelse, frisure og påklædning, og man kan høre personens stemme. Personen var sløret, men sløringen var ikke tilstrækkelig, og personen blev efterfølgende genkendt.
Da personen ikke havde givet tilladelse til offentliggørelse af optagelserne og heller ikke var fuldstændig sløret, udtaler nævnet kritik af TV 2.
Hele Pressenævnets kendelse kan læses på nævnets hjemmeside på adressen her: www.pressenaevnet.dk”

Er udsendelsen fortsat tilgængelig på TV 2 PLAY skal offentliggørelse af nævnets kendelse også vises som en indledning til den pågældende udsendelse eller fremgå som tekst, når nye seere klikker ind for at se udsendelsen.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00874.

Del på sociale medier ved at klikke her: