Sagsnummer: 12-70-00371

TV2nord.dk havde begået små fejl og rettet dem. Derfor ingen kritik.

20-12-2012

Klager – en person – klagede artiklen ”Nordjyde bedrog for 1,3 millioner kroner” på tv2nord.dk.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.
Pressenævnet finder, at de faktisk forkerte forhold ikke er af en sådan karakter, at der er grundlag for at kritisere TV 2/Nord for ikke at efterprøve dem yderligere inden offentliggørelse. Nævnet bemærker, at klagers alder og betegnelse som førtidspensionist blev rettet efterfølgende.
Nævnet udtaler ikke kritik. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00371.

Del på sociale medier ved at klikke her: