7 Artikler med emneordet “Dage”

Sagsnummer: 2020-80-0504

Redox får ikke kritik for omtale af persons politiske tilhørsforhold

20-11-2020

I en artikel bragt i maj måned omtalte Redox en persons engagement i Den Nordiske Modstandsbevægelse, herunder at personen havde modtaget våbentræning i Rusland. Den omtalte person klagede til Pressenævnet over, at Redox havde anvendt en flere år gammel video med våbentræningen i artiklen, som var irrelevant for omtalen, samt at artiklen indeholdt ukorrekte og skadelige oplysninger om ham, som ikke blev forelagt for ham forud for offentliggørelsen. Personen klagede desuden over, at Redox havde afvist at slette hans navn fra artiklen. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde vægt på, at videoen var offentlig tilgængelig, at videoen ikke viste personen i en krænkende situation, og at emnet fortsat har samfundsmæssig interesse. Nævnet lagde endvidere vægt på, at personen har deltaget i aktiviteter arrangeret af Den Nordiske Modstandsbevægelse, og at Redox i tilstrækkelig grad forelagde de konkrete, krænkende oplysninger for personen. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for at imødekomme personens anmodning om sletning.

Sagsnummer: 2019-80-0303

Finans får ikke kritik for kritisk artikel om britisk finansmand

30-12-2019

Finans bragte i marts måned en artikel, hvori der blev rejst kritik af en britisk finansmands troværdighed. Finansmanden klagede til Pressenævnet over artiklen. Klagen omhandlede navnlig, at artiklen indeholdt ukorrekt information, og at Finans’ forelæggelse forud for artiklens offentliggørelse ikke havde været rimelig eller tilstrækkelig. Pressenævnet fandt, at klageren havde fået rimelig tid til at forholde sig til den fremsatte kritik, og nævnet udtalte ikke kritik af Finans’ forelæggelse inden offentliggørelsen. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at udtale kritik af selve artiklen, idet nævnet lagde vægt på, at artiklen indeholdt en loyal gengivelse af den britiske hvidvaskjægers synspunkter og af den fremsatte kritik heraf.

Sagsnummer: 17-70-01077

En henvendelse godt 27 timer inden offentliggørelse var i ”rimelig tid”

21-03-2017

En forening klagede over, at TV2 Nord ikke havde givet dem tilstrækkelig tid til at kommentere påstande om, hvorvidt foreningen var ”fup og svindel”. Pressenævnet fandt, at foreningen ved TV2 Nords henvendelse 27. september kl. 15.52 havde fået rimelig tid til at svare på spørgsmålene inden udsendelsen den 28. september kl. 19.30.

Sagsnummer: 15-70-00884

Ikke kritik for kritisk omtale af forsikringsselskab

01-03-2016

Økonomisk Ugebrev omtalte blandt andet de økonomiske forhold i et forsikringsselskab, selskabets påtale fra Finanstilsynet og en afgørelse fra Ankenævnet for Forsikring. Direktørens tidligere tvangsopløste selskaber var også inddraget i omtalen. Pressenævnet udtaler ikke kritik af omtalen.

Sagsnummer: 15-70-00849

2 dages svarfrist for kort tid

27-11-2015

Redox.dk omtalte i en artikel i august en demonstration afholdt i marts – fem måneder tidligere. Den 3. august sendte Redox en mail og anmodede en person om bemærkninger til en kritisk omtale. Svarfristen var den 5. august kl. 15.00. Artiklen blev offentliggjort den 7. august. Nævnet kritiserer Redox for ikke at gøre nok for at sikre sig, at personen fik mulighed for at kommentere den kritiske omtale.

Sagsnummer: 13-70-00570

Kritik for at offentliggøre optagelser fra privat område og for kort svarfrist

21-03-2014

Ekstra Bladets folk klatrede over et hegn og ind på en ejendom i forbindelse med research til en artikel. Lejeren på ejendommen, en forretningsmands hustru, bad dem gå. Ekstra Bladet filmede besøget og offentliggjorde efterfølgende optagelsen.
I forbindelse med researchen til en anden artikel om forretningsmanden sendte Ekstra Bladet en mail kl. 14.56 og bad manden svare. Næste dag var artiklen trykt i avisen, selvom han ikke havde svaret.

Sagsnummer: 13-70-00545 (se også sag nr. 13-70-00542 og 13-70-00542)

Redox.dk gav ikke rimelig tid til at svare

12-02-2014

Pressenævnet kritiserer redox.dk for at sende den 94 sider lange rapport ”Demokratiske Nazister” ud til en mand og bede ham forholde sig til indholdet senest dagen efter. I rapporten står der, at han er medlem af Danskernes Parti og aktiv i White Pride. Nævnet finder ikke, at fristen var rimelig, når det drejer sig om så lang en rapport. Derfor får redox.dk kritik.