6 Artikler med emneordet “Etnicitet/nationalitet”

Sagsnummer: 2020-80-0532

Ej kritik af retsrapport.dk for at bringe detaljeret omtale af straffedom

18-12-2020

En person klagede til Pressenævnet over en artikel fra juni 2020 bragt på retsrapport.dk med detaljeret omtale af personens straffedom. Personen klagede over, at artiklens omtale samt portrætbillede af ham krænker hans privatliv. Personen klagede desuden over, at artiklen indeholder ukorrekt information, samt at retsrapport.dk ikke har imødekommet hans anmodning om sletning. Pressenævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik af omtalen og lagde i den forbindelse navnlig vægt på straffelovsovertrædelsens karakter og dommens længde. Nævnet fandt heller ikke anledning til at udtale kritik af retsrapport.dk for at have afvist at slette artiklen.

Sagsnummer: 15-70-00772

Klager ikke nævnt ved navn

21-05-2015

Ekstra Bladet skrev på eb.dk ”Politiet: Forældre fik børnepenge for falsk tvilling”. Der står, at begge forældre nægter sig skyldige. Desuden er ingen af forældrene nævnt ved navn, og det er ikke muligt at genkende dem ud fra artiklen. Pressenævnet finder ingen grund til kritik.