13 Artikler med emneordet “Interesseorganisation”

Sagsnummer: 2020-80-0483

Avisen Danmark får ikke kritik for omtale af brændeovne

18-12-2020

I en artikel bragt i februar måned omtalte Avisen Danmark den sundhedsfarlige partikelforurening fra brændeovne. En brændeovnsforening klagede til Pressenævnet over, at artiklens beskrivelse af en brændeovn er utilstrækkelig, at Avisen Danmark har fremstillet mediets vurderinger som faktiske oplysninger, og at sammenkædningen af brændeovne og ordet ”dræber” i artiklens overskrift ikke har dækning. Brændeovnsforeningen eller foreningens medlemmer er ikke selv omtalt eller afbildet i den påklagede artikel, som indeholder generel omtale af brændeovne. Brændeovnsforeningen repræsenterer efter det oplyste med sine 17 medlemmer den samlede branche af danske producenter af pejse og brændeovne i Danmark. På denne baggrund og henset til den samfundsmæssige interesse i den konkrete omtale fandt Pressenævnet grundlag for at behandle klagen i forhold til dem. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde vægt på, at det ligger inden for redaktørens redigeringsret, at Avisen Danmark ikke nærmere har omtalt forskellene på en ældre og en nyere brændeovn, og at artiklens overskrift, herunder anvendelsen af ordet ”dræber”, som henviser til de sundhedsskadelige partikler fra brændeovne, er udtryk for mediets vurdering på baggrund af en professors udtalelse om, at danske brændeovne vurderes at være skyld i mindst 400 dødsfald om året, som har tilstrækkelig dækning i artiklens brødtekst.

Sagsnummer: 2019-80-0428

Organisation har ikke retlig interesse

23-03-2020

Organisationen META-Health International CIC klagede til Pressenævnet over en udsendelse og en artikel med kritisk omtale af en alternativ behandler, som tilbyder behandlinger baseret på ”metasundhed”, herunder omtale af dennes behandlings- og markedsføringsmetoder. Organisationen henviste til, at behandlingsmetoden ”metasundhed” kritiseres generelt i udsendelsen og artiklen, og at organisationen er indehaver af det registrerede danske varemærke ”METAsundhed” og det europæiske varemærke ”META-Health”. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da organisationen ikke er omtalt i udsendelsen eller i artiklen og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0431

Brancheforening har ikke retlig interesse

10-02-2020

DR bragte omtale i artikler og en radioudsendelse om en verserende retssag, hvor der var rejst tiltale efter terrorlovgivningen. Brancheforeningen Taxiførere i Danmark (TID) og 3F/Københavns Chauffører klagede til Pressenævnet og henviste til, at DRs valg af betegnelsen ”taxachaufføren” til en af de tiltalte var krænkende for taxierhvervet, da der rettelig var tale om en ”uberchauffør”. Pressenævnet afviste at behandle klagen, da organisationen ikke er omtalt i artiklerne eller i udsendelsen og derfor ikke har retlig interesse.

Sagsnummer: 2019-80-0243

Medvirkende i en udsendelse var ikke oplyst nok om det reelle indhold

19-08-2019

Lederen af en religiøs bevægelse klagede til Pressenævnet over en dokumentar, som han havde medvirket i på TV 2. Lederen klagede over, at dokumentaren ikke havde det indhold, han havde aftalt med TV 2, og at han først blev opmærksom på dokumentarens reelle indhold, da den blev offentliggjort. Lederen klagede også over, at TV 2 i dokumentaren havde fremstillet ham og hans bevægelse på en misvisende måde. Pressenævnet fandt, at TV 2 ikke havde oplyst lederen af den religiøse bevægelse nok om dokumentarens reelle indhold, og nævnet udtalte kritik. Nævnet fandt herudover ikke anledning til at udtale kritik af dokumentaren.

Sagsnummer: 2019-80-0281

Klage over Politiken genoptages ikke

26-03-2019

En patientforening og to patienter klagede over tre artikler i Politiken, som omhandlede faren ved mobilstråling. Klagerne var ikke identificeret i artiklerne, og Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen på grund af manglende retlig interesse.

Klagerne anmodede herefter Pressenævnet om at genoptage sagen, da de fastholdt at have retlig interesse. Pressenævnet afviste anmodningen, da klagerne hverken havde påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl eller var fremkommet med nye, faktiske oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Sagsnummer: 17-70-01148

Klage over ordet ”grønlænderstiv” behandles ikke

22-06-2017

En person klagede over citatet ”Mine spillere skal nok være grønlænderstive” bragt i BT. Personen var ikke selv omtalt eller afbildet i artiklen. Personen havde derfor ikke en sådan retlig interesse, at der var grundlag for at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-00990

Forening kunne ikke klage over letbaneprojekt

22-06-2016

Forening, der havde det generelle formål ”at virke for de grønne interesser i kommunen, samt at skabe gode miljøforhold”, var ikke nævnt i omtale af det københavnske letbaneprojekt på Ring 3 og får ikke klagen behandlet af Pressenævnet.

Sagsnummer: 15-70-00843

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening var ikke klageberettiget

31-08-2015

TV 2 News bragte et indslag om Israel og oplyste, at hovedstaden hedder Jerusalem. Det var ifølge Dansk Palæstinensisk Venskabsforening en krænkelse af det palæstinensiske folk, da hovedstaden hedder Tel Aviv. Da foreningen eller dens medlemmer ikke er nævnt i indslaget, afviser Pressenævnet at behandle klagen.

Sagsnummer: 15-70-00756

Det er ikke nok kun at være interesseret i en sag

10-02-2015

FORMANDSSAG: DanWatch bragte rapporten ”Turen går til besat land” og artiklen ”Turen går til bosættelser”. Klager mener, at begge vildleder rejsebureauer og forbrugere. Pressenævnet afviser sagen, fordi hverken klager eller de organisationer, hun repræsenterer, optræder i rapporten eller artiklen.