3 Artikler med emneordet “Religion”

Sagsnummer: 2019-80-0368

Ekstra Bladet får kritik for omtale af religiøst tilhørsforhold

27-01-2020

Ekstra Bladet bragte i august måned et interview af en person om sin deltagelse i TV-programmet ”Robinson Ekspeditionen”. Den omtalte person klagede til Pressenævnet over, at Ekstra Bladet i artiklen har fokuseret på hendes religion, selvom hun havde frabedt sig dette, og at Ekstra Bladet har afvist at slette artiklen fra eb.dk. Nævnet udtalte kritik af Ekstra Bladet for ikke at gengive klagers synspunkter på en retvisende måde. Nævnet lagde vægt på, at Ekstra Bladet var vidende om, at klager ikke ønskede fokus på sin religiøse baggrund i artiklen. Nævnet udtalte ikke kritik af klagers øvrige klagepunkt.

Sagsnummer: 14-70-00710

Vide rammer i læserbreve

18-12-2014

Ekstra Bladet bragte læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende”. Her stod: ”Nu har vi altså i dag en muslim siddende på en fremtrædende post i Københavns Politi”. Det er Pressenævnets opfattelse, at et læserbrev kan udtrykke subjektive opfattelser og mener ikke, at bemærkningen går ud over rammerne.