20 Artikler med emneordet “DR”

Sagsnummer: 2017-80-0049

DRs omtale af israelsk professors udtalelse behandles ikke som egen drift-sag

27-11-2017

I en udsendelsen om hadlæring gengav og omtalte DR en israelsk professors udtalelser. Professoren konkluderede, at skildringen af palæstinenserne i israelske skolebøger er decideret racistisk, og hun sammenlignede blandt andet Israel med Nazi-Tyskland ved udtalelsen ”A problem to be solved. Like the Jews in Europe under Nazi Germany”. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseskik ved at gengive professorens udtalelse og i øvrigt omtale udtalelsen, ikke havde en så væsentlig og principiel betydning, at der var grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift.

Sagsnummer: 2017-80-0006

DR får ikke kritik for udsendelse om nazisten Søren Kam

20-11-2017

DR bragte i april måned udsendelsen ”Søren Kam. Nazisten der aldrig fortrød”, hvor mordet på redaktøren Carl Henrik Clemmensen bl.a. blev omtalt. Carl Henrik Clemmensens barnebarn klagede til Pressenævnet over, at udsendelsen var mangelfuld, indeholdt ukorrekte oplysninger om mordet på Carl Henrik Clemmensen og var ubalanceret til fordel for nazisten Søren Kam. Barnebarnet klagede også over DRs kildevalg, samt at DR ikke oplyste identiteten på kilden bag de private optagelser af Søren Kam, som DR anvendte i udsendelsen. Pressenævnet fandt, at portrættet af Søren Kam var af almen interesse og nævnet udtalte ikke kritik af DRs kildevalg eller brug af anonym kilde. Pressenævnet havde ikke mulighed for at tage stilling om de konkrete omstændigheder omkring mordet og fandt i øvrigt, at DR ikke havde overskredet rammerne for redaktørens redigeringsret. Pressenævnet udtalte ikke kritik af DR.

Sagsnummer: 2017-80-0026

KLAGEFRIST. DRs svar var indbragt for sent til Pressenævnet

27-10-2017

To personer klagede over udsendelsen ”DF og de skjulte bilag”. Klagen over DRs afgørelser var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist som for sen og ikke behandlet.

Sagsnummer: 17-70-01124

DR får ikke kritik for udsendelsen ”I krig med naboen”

08-09-2017

I en udsendelse om nabostridigheder fortalte to beboere i en boligforening om deres uoverensstemmelser. En af beboerne klagede til Pressenævnet over, at DR havde fremstillet konflikten ensidigt. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at kritisere DRs redigering, selvom DR ikke havde omtalt, at boligforeningen flere gange havde henstillet til, at den anden beboer skulle dæmpe sig.

Sagsnummer: 17-70-01168

En klage over DRs svartid behandles ikke af Pressenævnet

17-07-2017

En person klagede over, at DR ikke svarede ham, før han havde klaget til Pressenævnet. Da klagen ikke vedrørte indholdet af DRs udsendelse eller handlemåde i relation til en udsendelse, afviste nævnet at behandle klagen.

Sagsnummer: 17-70-01162

Klage over DRs ”Sundshedsmagasinet: Stofskifte” fra 75 personer behandles ikke

29-06-2017

75 brugere af præparatet Thyreoid klagede over DRs program om stofskiftesygdomme og behandlingsformer. Da udsendelsen ikke omhandlede klagerne personligt, havde de ikke en sådan retlig interesse i klagen, at der var grundlag for Pressenævnet at behandle klagen. Indholdet af klagen blev derfor ikke vurderet.

Sagsnummer: 17-70-01120

Klage over DRs omtale af internetsvindel behandles ikke

28-03-2017

Ejeren af en internetvirksomhed klagede over DRs omtale af forholdsregler mod internetsvindel, herunder et sikkerhedssystem fra Nets. Hverken ejeren eller hans virksomhed var omtalt i artiklerne og var derfor ikke klageberettiget. Pressenævnet afviste derfor at behandle klagen.

Sagsnummer: 16-70-01061

Pressenævnet kritiserer DRs ensidige omtale af PostNord

22-03-2017

I forbindelse med en Kontant-udsendelse i oktober 2016 på DR1 omtalte DR pakkeleveringen fra PostNord på forskellige af sine medieplatforme, DR1, DR P1, DR P4 og DRs Facebook-sider. PostNord klagede over omtalen til Pressenævnet, og nævnet har udtalt kritik af DR på en række punkter. En del af kritikken gik på, at PostNord ikke forsøgte at aflevere pakken på adressen, men blot efterlod en afhentningsseddel i kundens postkasse. Pressenævnet har blandt andet kritiseret DR for at give indtryk af, at DR havde dokumentation for, at der var tale om et omfattende problem. Det har DR ikke dokumenteret.

PostNord havde forud for DRs omtale gjort DR opmærksom på, at mediets oplysninger fra kundeeksemplerne ikke stemte overens med PostNords Track & Trace-oplysninger. Som dokumentation for, hvordan pakkerne var leveret, henviste DR blandt andet til kunders kontoudskrifter for internetkøb. Det fremgik imidlertid ikke af kontoudskrifterne, af hvem og hvordan pakkerne var leveret. Samtidig viste det sig, at nogle videooptagelser, der skulle dokumentere postbudenes adfærd, aldrig var set af DR og heller ikke kunne fremskaffes. Pressenævnet har blandt andet kritiseret DR for en ensidig fremstilling.

Sagsnummer: 16-70-01047

Pressenævnet behandler ikke klage over DR P7

25-11-2016

En lytter klagede over radioudsendelsen ”Morgen på P7 Mix”, da han mente, at DR ikke fremstod politisk neutral i forbindelse med omtalen af præsidentvalget i USA. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da lytteren ikke selv er omtalt i udsendelsen og derved ikke er klageberettiget.

Sagsnummer: 16-70-00991/2

Mariager-sagen

20-09-2016

Pressenævnet kritiserer dele af DR’s udsendelse ”Løgn eller chikane i Mariager”. Udsendelsen tager udgangspunkt i en sag om chikane mod et kvindeligt, homoseksuelt par. Den ene kvinde har klaget til Pressenævnet. I udsendelsen fortæller to kilder om klager. Fortællingerne anvendes til at miskreditere klagers troværdighed, uden at klagers forklaring er medtaget i udsendelsen, og uden at DR er præcis i sin gengivelse. Det kritiserer nævnet. Inden udsendelsen blev offentliggjort bad klager DR om at oplyse, hvilke oplysninger om hende der ville fremgå af udsendelsen. Det afviste DR at oplyse, selv om udsendelsens anden hovedperson – den sigtede i chikanesagen – fik mulighed for at gennemse udsendelsen inden offentliggørelsen. Pressenævnet kritiserer også dette punkt.

Sagsnummer: 16-70-01005

Fristberegning ved rettelse af artikel fra 2011

20-09-2016

Dr.dk bragte i 2011 og 2012 en artikel om en ”superklager”, der havde klaget til kommunen. DR rettede artiklen i 2016 og tilføjede en rettelse. Det er Pressenævnets opfattelse, at der løber en ny klagefrist fra tidspunktet for offentliggørelsen af en artikel i ændret form. Artiklen kunne derfor påklages på ny i 2016. Artiklen burde ikke være slettet efter punkt B. 8.

Sagsnummer: 16-70-00956

Ikke kritik af programserie hvor klager ikke ønskede sit svar offentliggjort

18-08-2016

I DR’s programserie ”Find Stein Baggers penge” forsøgte DR’s journalister at finde 200 millioner kroner efter IT Factorys konkurs i 2008. Der var offentliggjort en række kritiske oplysninger om klager, der hverken var tiltalt eller dømt i relation til konkursen i 2008. DR havde forelagt oplysningerne for klager, men klager ønskede ikke at medvirke i programserien og ønskede heller ikke sit svar offentliggjort. Pressenævnet udtalte på denne baggrund ikke kritik, men udtalte generelt, at det forhold, at et svar ikke ønskes offentliggjort af en omtalt person, ikke fritager mediet fra at tage svaret i betragtning ved udarbejdelsen af programmet.

Sagsnummer: 16-70-01002

Sag om DR’s valg af fodboldkommentator genoptages ikke

17-08-2016

Pressenævnet afviste at behandle en sag, hvor en person klagede over DR’s valg af kommentator under dækningen af EM i herrefodbold 2016. Klagen blev afvist pga. klagers manglende retlige interesse. Klager anmodede efterfølgende om at få sagen genoptaget, da han var uenig i afgørelsen. Nævnet afviste anmodningen.

Sagsnummer: 16-70-00996

Ikke retlig interesse i klage over DR’s valg af fodboldkommentator

13-07-2016

En person klagede over, at DR valgte en kvindelig kommentator som ekspert ved EM i herrefodbold 2016. Ifølge klager var kommentatoren ikke valgt ud fra faglige kompetencer, men derimod på baggrund af hendes køn. Klagen afvises på grund af manglende retlig interesse.

Sagsnummer: 16-70-00935

Misvisende sammenklipning

28-06-2016

I Kontant-programmet ”Alternativ behandler tilbyder livsfarlig sultekur” var gengivet dele af et interview. I DR’s udsendelse var to udtalelser byttet rundt og sat dem i forlængelse af hinanden. Det gav et forkert indtryk af klagers udtalelse, og nævnet udtalte kritik. Der var andre dele af DR’s omtale, der ikke blev kritiseret.

Sagsnummer: 16-70-00933/2

Kritik af prissammenligning

25-06-2016

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle klagede over nyhedsindslag på DR P4 FYN, hvoraf det fremgik, at skolen blev kritiseret for at tilbyde it-tests til dumpingpriser af en anden udbyder af it-tests. DR havde foretaget en sammenligning af priserne, men oplyste ikke, at erhvervsskolens test blev købt hos en ekstern udbyder. Skulle testen købes direkte hos erhvervsskolen var det i sammenhæng med andre ydelser og derved dyrere end oplyst i DRs omtale. Pressenævnet kritiserede blandt andet DR for ikke at oplyse dette forhold.

Sagsnummer: 16-70-00991/1

Fra en genudsendelse løber en ny klagefrist

25-06-2016

DR udsendte først udsendelsen ”Løgn eller chikane i Mariager” på DR1 og senere på DR2. Pressenævnet sidestiller en genudsendelse med en ny ”offentliggørelse”, og en genudsendelse kan derfor påklages i henhold til de i medieansvarsloven anførte klagefristen. Klagen over udsendelsen behandles.