Sekretariatet

Sekretariatsleder
Sanne Godthaab Olesen

Fuldmægtig
Christina Molin

Fuldmægtig
Nicoline Elverdam-Mattsson

Fuldmægtig (én dag ugentligt)
Maiken Bøgelund Bek

Kontorfuldmægtig
Zilla Juhl Fagerlund