Tilmelding

Sådan tilmelder du dit medie: Send en mail til [email protected] med følgende oplysninger:

Navn på hjemmeside

Navn på ansvarshavende chefredaktør

Postadresse

Netmedier, www-sider, nyhedsbureauer, Facebook-sider og Twitter-konti etc. skal selv aktivt tilmelde sig Pressenævnet. Det gælder også, selv om der er et print-modermedie, der allerede er tilmeldt.

Se medieansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. august 2014 om medieansvar § 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3).

Aviser, dagblade, ugeblade, distriktsblade, fagblade og andre danske periodiske skrifter, der udgives mindst to gange om året, hører automatisk ind under medieansvarsloven. Det vil sige, de er “tilmeldt” Pressenævnet.

Det samme gælder DR, TV 2, TV 2’s regionale stationer, lokale radio- og tv-stationer og radio- og tv-stationer, der har sendetilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Liste over de medier, der er tilmeldt Pressenævnet.