Kendelser  2001

Sagsnummer: 2001-0018

Ingen kritik af Danmarks Radio. Kildekreditering.

10-09-2001

Klageren klagede over, at tv-stationen ikke havde nævnt ham som kilde til oplysningerne om gældssanering i den påklagede tv-udsendelse. Tv-stationen anførte, at man ikke havde anvendt klagerens oplysninger i udsendelsen.

Sagsnummer: 2000-0142

Ingen kritik af TV 2. Skjulte optagelser.

19-06-2001

Klager klagede over, at der var anvendt skjult kamera ved optagelserne til udsendelsen og at udsendelsen gav et misvisende og krænkende billede af foreningen samt at udsendelsen havde det formål, at stille foreningen og dens medlemmer i det dårligst mulige lys.

Sagsnummer: 2000-0135

Kritik af Danmarks Radio. Skjult kamera.

12-06-2001

Klager klagede over, at tv-stationen havde bragt ukorrekte oplysninger samt anvendelsen af skjult kamera uden at informere klager, inden udsendelsen blev bragt.

Sagsnummer: 2000-0130

Kritik af Danmarks Radio. Skjult kamera.

12-06-2001

Klageren anførte, at udsendelsen byggede på urigtige informationer, og at tv-stationen ikke havde givet klageren mulighed for at komme med et genmæle til de i udsendelsen fremsatte påstande.