Sagsnummer: 16-70-00969

Borreliapatient kunne ikke klage

24-05-2016

En person har klaget over en artikel om test og behandling af borrelia bragt på videnskab.dk. Ifølge klager, som selv er borreliapatient, giver artiklen et fordrejet og stigmatiserende billede af virkeligheden. Da artiklen omhandler borreliapatienter generelt, og da klager ikke selv er omtalt, har han ikke retlig interesse, og klagen afvises.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
[Klager] er ikke personligt omtalt i artiklen. Uanset, at [Klager] som borrelia-patient har en generelt interesse i omtalen og muligvis er en af de omtalte 2.200 danskere, der har underskrevet indsamlingen, finder Pressenævnet, at omtalen ikke konkret omhandler [Klager], men angår borrelia-patienter generelt. Han har derfor ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-70-00969.

Del på sociale medier ved at klikke her: