Sagsnummer: 16-70-00997

Ikke retlig interesse i klage over TV 2’s valg af fodboldkommentator

13-07-2016

En person klagede over, at TV 2 valgte en kvindelig kommentator som ekspert ved EM i herrefodbold 2016. Ifølge klager var kommentatoren ikke valgt ud fra faglige kompetencer, men derimod på baggrund af hendes køn. Klagen afvises på grund af manglende retlig interesse.

[Klager] har klaget over, at TV 2 har valgt at ansætte en kvindelig kommentator som ekspert ved EM i herrefodbold 2016, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen anført, at TV 2 ikke kan have valgt ansætte den kvindelige kommentator ud fra faglige kompetencer, men derimod på baggrund af hendes køn. Den kvindelige kommentator kan ikke anses for at være blandt landets bedste eksperter i herrefodbold. Det er ikke acceptabelt, at TV 2 prøver at politisere EM i herrefodbold. TV 2s opgave er ikke at føre politik, men derimod at være objektiv.

Pressenævnets formand udtaler:

Der er klaget over TV 2s valg af kommentator ved TV 2s dækning af EM i herrefodbold 2016.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at [Klager] efter det oplyste ikke er omtalt eller afbildet i forbindelse med TV 2s dækning af EM i herrefodbold 2016, har han ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at han er klageberettiget. Der er derfor ikke grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 7. juli 2016.

Del på sociale medier ved at klikke her: