Sagsnummer: 16-70-01038

Klage over TV 2’s borrelia-udsendelse behandles ikke

07-11-2016

Faren til en borrelia-patient klagede over TV 2-udsendelsen ”Snyd eller Borrelia”. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da hverken faren eller datteren medvirker eller er omtalt i udsendelsen. De er derfor ikke klageberettigede.

[Klager] har klaget over udsendelsen ”Snyd eller borrelia” bragt den 29. september 2016 på TV 2, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at hans datter er blevet diagnosticeret og behandlet for borrelia af kompetente læger i udlandet.
[Klager] klagede efter udsendelsen til TV 2, der ved mail af 28. oktober 2016 afviste at behandle klagen under henvisning til, at han ikke selv var nævnt eller omtalt i programmet. Klagen over TV 2’s svar er modtaget i Pressenævnet den 28. oktober 2016.

Pressenævnets formand udtaler:
[Klager] har klaget til Pressenævnet over en omtale af borrelia i udsendelsen ”Snyd eller borrelia”. Hans datter er diagnosticeret med borrelia og behandlet på en udenlandsk klinik. Hverken [Klager] eller hans datter medvirker eller er omtalt i udsendelsen.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da udsendelsen ikke omhandler hverken [Klager] eller hans datter personligt, har han ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at der er grundlag for at behandle sagen. Klagen afvises derfor, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 7. november 2016.

Del på sociale medier ved at klikke her: