Sagsnummer: 16-70-01043

Ny klage over TV 2’s dokumentar ”Snyd og Borrelia” behandles ikke

21-11-2016

Administratoren af Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” har klaget over TV 2-udsendelsen. Da hverken klageren eller Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” er nævnt i udsendelsen, er klageren ikke klageberettiget. Pressenævnet behandler derfor ikke klagen. Det forhold, at klageren havde opfordret medlemmerne af Facebook-gruppen til at medvirke i udsendelsen, kunne ikke føre til, at klageren havde en sådan interesse i sagen, at hun var klageberettiget.

[Klager] har klaget over udsendelsen ”Snyd eller Borrelia” bragt den 28. september 2016 på TV 2, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] klagede den 25. oktober 2016 til TV 2, der den 7. november 2016 afviste at behandle klagen under henvisning til, at hun ikke var omtalt i udsendelsen. Klagen er modtaget i Pressenævnet den 10. november 2016.
[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at hun i foråret 2016 blev kontaktet af TV 2 med henblik på, om hun kunne bidrage til en dokumentarudsendelse ved eksempelvis at opfordre medlemmer af ”Borrelia Lukket” til at henvende sig til TV 2.
[Klager] har oplyst, at hun er stifter af Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket”, som er et lukket forum for borrelia-patienter med ca. 1.100 medlemmer, og at hun den 30. marts 2016 skrev følgende på Facebook-siden:
”EN OPFORDRING TIL JER ALLE:
TV 2 dokumentations afdeling ved journalisterne [Person A] og [Person B] er i gang med forberedelser til en evt. dokumentar.
Skriv til dem på: [E-mailadresse]
Det er vigtigt, at så mange som muligt skriver til dem. Det er nu vores ”vindue” er åbent, og at vi har mulighed for at blive hørt.
Disse 2 journalister er kendt for udsendelser: ”Patienten som fik nok” og dokumentaren om HPV kvinderne.”

Ifølge [Klager] har hun videre bidraget med baggrundsviden til TV 2-udsendelsen under en falsk præmis. Hun blev telefonisk kontaktet af TV 2, der oplyste, at de havde fået mange henvendelser fra mennesker, der var havnet i ulykkelige situationer på grund af den manglende indsigt i borrelia i Danmark. Den situation ville TV 2 belyse ud fra disse menneskers perspektiv.
[Klager] var glad for, at der ville komme fokus på problematikken og ville gerne bidrage og sendte derfor materiale, der blandt andet understøtter, at man ikke følger internationale retningslinjer for borrelia-udredning i Danmark. Såfremt hun havde vidst, hvad udsendelsen skulle handle om, havde hun ikke opfordret medlemmerne af ”Borrelia Lukket” til at henvende sig til TV 2 og deltage i udsendelsen.

Pressenævnets formand udtaler:
[Klager] har klaget over udsendelsen ”Snyd eller Borrelia”. Hun medvirker ikke selv i udsendelsen, ligesom Facebook-gruppen ”Borrelia Lukket” heller ikke er omtalt eller afbildet.
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.
Da [Klager] ikke personligt er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, kan hun ikke anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.
Det forhold, at [Klager] på Facebook opfordrede medlemmer af ”Borrelia Lukket” til at medvirke i udsendelsen, og nogen af gruppens 1.100 medlemmer eventuelt medvirkede, kan ikke føre til, at [Klager] har en sådan interesse i sagen, at hun er klageberettiget.
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 21. november 2016.

Del på sociale medier ved at klikke her: