Sagsnummer: 16-70-01060

METROSAG 4: Pressenævnet kritiserer ikke TV 2s omtale af politianmeldelser vedrørende metrobyggeriet

01-02-2017

En række medier omtalte, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle entreprenører på metrobyggeriet i København og på letbanen i Århus. Metroselskaberne CMT og Salini, der ikke var politianmeldt, klagede over omtalen. Pressenævnet udtalte ikke kritik af TV 2s omtale.

Copenhagen Metro Team I/S (CMT) og Salini Impregilo S.p.A. (Salini) har ved advokat Cristiano Rossi klaget til Pressenævnet over artiklen “3F anmelder mulig metromafia til politiet: Vidner fortæller om kokainleverancer” bragt den 30. september 2016 på TV 2s hjemmeside tv2.dk, fordi de mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen angår også TV 2s afslag på genmæle.

Sagen er behandlet sammen med Pressenævnets sag nr. 16-70-01036: CMT og Salini mod Weekendavisen, sag nr. 16-70-01057, CMT og Salini mod Berlingske Business og sag nr. 16-70-01059, CMT og Salini mod Fagbladet 3F, der også vedrører omtale af fagforeningen 3F’s politianmeldelser.

CMT og Salini har klaget over, at TV 2s omtale giver indtryk af, at de er politianmeldt og del af international, organiseret narkotikahandel. Der er også klaget over TV 2s manglende forelæggelse.

1 Sagsfremstilling

Politianmeldelser

Forud for medieomtalen indgav fagforeningen 3F den 21. september 2016 politianmeldelse til henholdsvis Købehavns Politi og Østjyllands Politi. Pressenævnet har en anonymiseret kopi af anmeldelsen. Af anmeldelsen til Københavns Politi fremgår det blandt andet:

 

“På vegne af Byggegruppen i 3F rettes denne henvendelse.

Vi har i den seneste tid fået oplysninger fra flere af hinanden uafhængige kilder, som gør, at vi føler os forpligtet til at orientere Jer.

Såfremt disse oplysninger er korrekte, er flere virksomheder på metrobyggeriet i København en central del af en større international narkoring – styret fra Calabrien i Syditalien.

Såsom det fortælles uafhængigt af hinanden er: ’Ndrangheta’en køber hele produktioner af kokain i Sydamerika. Kokainen bliver i Sydamerika, indtil der er “behov” for den. Den sejles derefter til en større havn i Syditalien kontrolleret af ’Ndrangheta’en. Havnen hedder [tekst slettet]. Derfra distribueres den via lastbiler til resten af Europa. Primært i lande hvor italienske virksomheder har byggeaktiviteter. Leveringerne er ofte forklædt som reservedele til maskiner.

Vi har fået underretninger om, at der har været sådanne leverancer til byggepladsen på Øster Søgade.

Der er forskellige italienske virksomheder, der bruges, og nye kommer til. Det som der ifølge vores oplysninger er fælles, er: at de ansatte ofte er fra [tekst slettet] og at der optræder forskellige familienavne. [tekst slettet] og [tekst slettet] er efter sigende såkaldte “consigliere” dvs. betroede personer.

Involverede virksomheder

Ifølge vores oplysninger, er det følgende virksomheder, der er involverede:

– [tekst slettet]

Der er fortællinger om, at der med reservedelene til maskinen, blev leveret poser af hvidt pulver. Derudover fortælles det, at leverancerne ofte skete om søndagen. Pulveret blev afhentet af forskellige metroarbejdere, fragtet ud til metrocampen på Gamle Vasbygade 50, 2500 KBH S, derfra videre til forskellige pizzeriaer i KBH.

Det skulle bl.a. være [tekst slettet] hvor man efter sigende kan købe kokain, hvis man tager en halv liter Coca Cola og betaler kontant med 500 kr.

Et andet pizzeria er [tekst slettet] hvor man, efter sigende, får kokain, hvis der bestilles [tekst slettet].

[tekst slettet] fordelt på mange nationaliteter. Men størstedelen af deres ansatte er fra samme region [tekst slettet] i det Sydlige Italien.

– [Tekst slettet] og deres underentreprenør [tekst slettet] og [tekst slettet] (alle fra Italien), og som både arbejder i København på metro, S-togbanen mellem Køge og Åmarken, samt Letbanen i Århus og har mere end 200 ansatte i DK.

[…]”

 

Af nævnets anonymiserede kopi af anmeldelsen til Østjyllands Politi fremgår det blandt andet:

 

“[…]

Med de informationer vi får, lader det til, at byggeriet af Letbanen i Aarhus er et led af en vidtforgrenet mafiavirksomhed, som bruger store anlægsbyggerier til hvidvaskning, narkosmugling og skattesvindel.”

 

Den påklagede artikel

Tv2.dk bragte den 30. september 2016 kl. 14.21 artiklen “3F anmelder mulig metromafia til politiet: Vidner fortæller om kokainleverancer”. Artiklen havde følgende underrubrik:

“3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanes italienske entreprenører til politiet. De frygter, at den italienske mafia er ankommet.”

[Den 5. januar 2017 ændrede TV 2 ordet “entreprenører” til “underentreprenører”.]

 

Af selve artiklen fremgik det:

“En række medarbejdere på metrobyggepladser i København går rundt og er mere end almindeligt nervøse.

Flere har således henvendt sig til 3F’s Byggegruppe, og fortalt, at de har set medlemmer fra den italienske mafiaklan ‘Ndrangheta på deres arbejdsplads. Den største mafiaklan i Italien.

Det fortæller Palle Bisgaard, som er næstformand i Byggegruppen i 3F.

– Vi hører fra flere medarbejdere, at der er nogle fra den italienske mafia, der har arbejdet og fortsat arbejder på byggepladserne. Selv om vi ikke har konkrete beviser, så har vi nu fået så mange henvendelser og af en sådan karakter, at vi ikke kan sidde dem overhørig mere, siger han.

Derfor indsendte næstformanden torsdag i sidste uge en anmeldelse til Københavns Politi:

– Flere virksomheder på metrobyggeriet i København er en central del af en større international narkoring — styret fra Calabrien i Syditalien, står der ifølge Weekendavisen i anmeldelsen.

[Her er indsat en faktaboks med overskriften “Mafiaklanen ’Ndrangheta”, hvori fakta om mafiaklanen blev opridset. Weekendavisen og Ritzau var angivet som kilder, Pressenævnet.]

[…]

Metromafia leverer kokain til danske pizzeriaer

TV 2 har ikke haft mulighed for at se anmeldelsen, men ifølge 3F går anklagerne på både hvidvask og narkosmugling.

Vidner fortæller således 3F, at de flere søndage har set en lastbil trille ind på metrobyggepladsen ved Øster Søgade på Østerbro og i Vasbygade i Sydhavnen.

I en kasse på ladet, som normalt indeholder reservedele, har vidnerne observeret poser med hvidt pulver, og hver gang er de blevet hentet dagen derpå.

Ifølge 3F forklarer kilderne, at poserne, som formentlig indeholder kokain, er blevet videredistribueret til to pizzeriaer i København.

[…]

Og det er typisk sådan, at ‘Ndrangheta’en arbejder, skriver 3F i anmeldelsen. Det starter med, at de køber kokainen i Sydamerika:

– Herefter distribueres den via lastbiler til resten af Europa. Primært i lande, hvor italienske virksomheder har byggeaktiviteter. Leveringerne er ofte forklædt som reservedele til maskiner. Vi har fået underretninger om, at der har været sådanne leverancer til byggepladsen på Øster Søgade, står der ifølge Weekendavisen i anmeldelsen.

Og rygterne bekymrer 3F, som ikke har den store erfaring med mafiametoder:

[…]

Politiets første møde med mafiaen

Direktøren for Aarhus Letbane I/S, Claus Rehfeld Moshøj, fortæller til TV 2, at han allerede i juli måned blev gjort bekendt med, at der muligvis var noget kriminelt forbundet med en af underleverandørerne.

På det tidspunkt var revisionsselskabet ved at udrede løn og arbejdsforhold for arbejderne på projektet, og derfor bad han revisorerne om at udvide undersøgelsen:

– Men de har ikke fundet noget. Der er dog stadig en undersøgelse i gang, og hvis det er rigtigt, at mafiaen arbejder hos os en af vores underleverandører, så er det da overordentligt ubehageligt. Får vi bevis for det, så går jeg til politiet med det samme, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Copenhagen Metro Team har allerede taget konsekvensen af rygterne. De har straks anmeldt det til politiet, siger Sigurd Nissen-Petersen, der er personalechef for hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team.

I går dukkede Københavns Politi op i metroarbejdernes camp i Vasbygade, hvor de ransagede fire vogne. Men der blev kun fundet det, politiet kalder “hashsmulder”.

Politiet har ligeledes undersøgt påstanden om pizzariaerne, men indtil videre har de ikke fundet noget mistænkeligt, oplyser Torben Svarer.

TV 2 har forsøgt at få fat på det italienske jernbanefirma Ansaldo STS, som står for at lægge skinner og supplere tog til Cityringen, men det har i skrivende stund ikke været muligt at få fat på dem.”

 

Den 7. november 2016 klagede CMT og Salini til TV 2.

Under klagernes og TV 2s mailkorrespondance konkretiserede advokat Cristiano Rossi klagen ved mail af 14. december 2016, ligesom TV 2 blev anmodet om at bringe følgende genmæle:

 

“TV 2 bragte fredag den 30. september 2016 i net-udgaven en

artikel med overskriften “3F anmelder mulig metromafia til politiet: Vidner fortæller om kokainleverancer”. I artiklen kædes Københavns Metroselskabs italienske entreprenører, og dermed Copenhagen Metro Team (CMT) og Salini Impregilo, der er indehaver af den overvejende del af CMT, sammen med organiseret kriminalitet i form af narkotikasmugling og benyttelse af Metro-projektet til hvidvaskning af penge, som hidrører fra kriminalitet. Artiklen efterlader endvidere det fejlagtige indtryk, at fagforeningen 3F har indgivet politianmeldelse mod CMT og/eller mod Salini Impregilo.

Artiklen i TV 2 er primært baseret på en politianmeldelse mod andre virksomheder indgivet af fagforeningen 3F, der citerede anonyme kilder, som angiveligt var tidligere medarbejdere på Metro-projektet. De anonyme kilder ønsker imidlertid ikke at stå frem eller at lade sig afhøre af politiet.

I anledning af artiklerne har Copenhagen Metro Team selv taget kontakt til politiet, der på Copenhagen Metro Teams Camp har foretaget ransagninger, som ikke har ført til fund af politimæssig interesse, og som heller ikke har underbygget de beskyldninger, der fremgår af artiklerne.

De informationer, der i artiklerne bringes om Københavns Metroselskabs italienske entreprenører er faktuelt uunderbyggede, udokumenterede og vildledende, ligesom der er tale om skadelige, krænkende og agtelsesforringende udsagn, hvis rigtighed ikke er blevet tilstrækkeligt efterprøvet af TV 2. Sammenhængen mellem CMT/Salini Impregilo og enhver kriminel aktivitet er tillige udokumenteret og urigtig.

Virksomheden Salini Impregilo er indehaver af den overvejende del af Copenhagen Metro Team CMT, der er hovedentreprenør på Metrobyggeriet. Salini Impregilo er en over 100 år gammel og børsnoteret koncern med aktiviteter i mere end 50 lande og med 35.000 ansatte. Som verdensomspændende entreprenør har Salini Impregilo et omfattende Governance og Compliance Program, som man kan læse mere om på www.salini-impregilo.com.”

 

Ved mail af 20. december 2016 svarede TV 2 blandt andet følgende:

 

“[…] Flere steder i artiklen fremgår det, at der er tale om underentreprenører, men vi vil gerne tilbyde at præcisere dette allerede i underrubrikken til artiklen, så vi kalder de politianmeldte “italienske entreprenører” for underentreprenører, så der ikke kan herske nogen tvivl om, at CMT ikke er blandt de virksomheder, som er blevet politianmeldt.

[…]”

 

CMT og Salinis klage er modtaget i Pressenævnet ved mail af 21. december 2016.

Tv2.dk ændrede den 5. januar 2017 underrubrikken “italienske entreprenører” til “italienske underentreprenører”. Til sidst i artiklen blev indsat følgende tekst i kursiv skrifttype:

 

“Artiklen er opdateret den 5. januar, da den ene af hovedentreprenørerne på metrobyggeriet, CMT, mener, at artiklen efterlader et indtryk af, at CMT kan have forbindelse til kriminelle organisationer. TV 2 har derfor valgt at præcisere i indledningen, at der er tale om underentreprenører for at understrege, at det hverken er CMT eller Ansaldo, der er politianmeldt.”

 

Samme dag bragte tv2.dk artiklen “Politiet opgiver efterforskning af mulige mafiaforbindelser til metrobyggeriet”, hvoraf det fremgår, at Københavns Politi efter ransagninger, blandt andet på Gamle Vasbygade, ikke har kunnet finde dokumentation for påstandene i politianmeldelsen. Både Østjyllands Politi og Københavns Politi har henlagt sagerne. Af artiklen fremgår det videre:

 

“[…]

En af hovedentreprenørerne på metrobyggeriet, Copenhagen Metro Team, har været stærkt utilfreds med omtalen af 3F’s alvorlige beskyldninger mod en række italienske underleverandører. CMT mener blandt andet, at beskyldningerne, som er gengivet i en række medier, er både “upræcise”, “grove” og “udokumenterede”.

– Vi mener ikke, at den grove beskyldning, der er fremsat i offentligheden, om, at virksomheder på metroringen er en del af en narkoring, der er styret af den calabriske mafia, er ordentligt dokumenteret, sagde Sigurd Nissen-Petersen, der er personalechef hos CMT, til Berlingske i november [link].

CMT indgav selv straks en politianmeldelse, da de hørte om mistanken mod de italienske underleverandører, og Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj, bad ligeledes sine revisorer om at sætte en undersøgelse i gang.

[…]”

 

Oplysninger om selskabsforhold

Af udskrift af 4. januar 2017 fremgår det af Metroselskabet I/S’ (Metroselskabet) hjemmeside m.dk fremgår det, at selskabet står for anlæg af Cityringen i København og drift af den eksisterende Metro. Det fremgår videre:

 

“Hovedentrepriser for Cityringen
Hovedentrepriser for Cityringen blev indgået 7. januar 2011:

Anlægsentreprise indgået med Copenhagen Metro Team (Salini/Tecnimont/Seli). Alle anlægsarbejder under jorden: tunneler, skakte, sporskiftekamre og stationer.

Togsystementreprise indgået med Ansaldo STS: metrotog, sporanlæg, kørestrømsanlæg, sikkerhedssystemer, informationssystemer, samt opførelse af et kontrol- og vedligeholdelsescenter ved Vasbygade. Ansaldo STS skal overdrage et driftsklart system og fortsætte som operatør og vedligeholder i fem år, med mulighed for forlængelse i 3 år mere.

Cityringens udbud i 2013

Udbud af opgaven med færdiggørelse af Cityringens underjordiske stationer: overflader (gulve, vægge, lofter), ovenlyskonstruktioner, belysning, skiltning, rækværker, informationstavler. Kontrakt er indgået, og kontraktholderen indgår som underleverandør til Cityringens anlægsentreprenør CMT.

Anlægsarbejder og togsystemarbejder for afgrening fra Cityringen til Nordhavnen. Kontrakter er indgået.”

 

Yderligere fremgår det af hjemmesiden letbanen.dk, at Aarhus Letbane I/S (Aarhus Letbane) er ansvarlig for at anlægge letbanen i Aarhus. Af pressemeddelelsen “Tysk-italiensk konsortium indgår kontrakt på Danmarks første letbane” fra 2014 fremgår det, at Aarhus Letbane har indgået kontrakt med italienske Ansaldo STS og tyske Stadler.

Af udskrift af 4. januar 2017 fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) fremgår det, at Salini, Technimont Civil Construction S.p.A og S.E.L.I Sociatà Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A er fuldt ansvarlige deltagere i CMT (ejere i interessentskabet CMT). CMT’s startdato er 21. februar 2011, og de tre bestyrelsesmedlemmer har henholdsvis postadresse i Nigeria, Italien og Abu Dhabi.

2 Parternes synspunkter

2.1 Selskaberne CMT og Salinis synspunkter

Retlig interesse

CMT og Salini har anført, at selvom de ikke udtrykkeligt er nævnt ved navn i underrubrikken, så er der en så klar identifikation af, hvem det er der hævdes at være politianmeldt, at beskyldningerne kun kan gå på klagerne. Den overvejende del af CMT indehaves af Salini.

God presseskik

CMT og Salini har anført, at artiklen er i strid med de vejledende regler for god presseskik.

Kildekritik

CMT og Salini har anført, at artiklen er baseret på fire anonyme personers udtalelser til fagforeningen 3F’s byggegruppe. Byggegruppen har herefter over for Weekendavisen refereret de hævdede anonyme kilder. TV 2 har ukritisk viderebragt Weekendavisens krænkende oplysninger om klagerne, uden selvstændigt at efterprøve oplysningernes rigtighed. TV 2 har således ikke udøvet behørig kildekritik.

Det gør ikke nogen forskel, at artiklen indeholder oplysninger, der angives at hidrøre fra andre, nemlig Weekendavisen og indirekte også fagforeningen 3F.

Underrubrikken “3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanes italienske entreprenører til politiet […]”

CMT og Salini har anført, at flere af de informationer, der bringes i artiklen, er udokumenterede og vildledende. CMT og Salini har i den forbindelse anført, at TV 2s angivelse af Metroselskabets “italienske entreprenører” (i flertal) indikerer, at CMT (og Ansaldo STS) er blevet anmeldt til politiet. Det er imidlertid ikke korrekt, at 3F har politianmeldt CMT eller andre firmaer eller underentreprenører med forbindelse til CMT.

CMT er anlægsentreprenør, og Ansaldo STS er driftsentreprenør. Metroselskabet I/S’ udbud af anlægsentreprisen og driftsentreprisen foregik som to selvstændige udbud, og Ansaldo STS indgik således ikke i CMT’s budproces og omvendt.

De politianmeldte firmaer har ifølge Weekendavisens omtale en forbindelse til Ansaldo STS. CMT og Ansaldo STS har ingen indbyrdes selskabsmæssige eller kontraktuelle forbindelser. Ansaldo STS opererer uafhængigt af klagerne. Det samme gælder Ansaldo STS’ underentreprenører.

Den af TV 2 offentliggjorte urigtige oplysning om politianmeldelsen mod CMT er skadelig og agtelsesforringende.

Korrekt information og forelæggelse

CMT og Salini har yderligere anført, at det hverken er korrekt eller dokumenteret, at der skulle være en sammenhæng mellem dem og de hævdede kriminelle aktiviteter. Alligevel nævner TV 2 i udsagnet “Københavns Metroselskabs italienske entreprenører” CMT (og Ansaldo STS) i sammenhæng med den omtalte mafiaklans hævdede salg af kokain i Danmark.

Artiklen efterlader læserne uden tvivl om, at hvis artiklen ellers var sandfærdig, så var CMT og Salini kædet sammen med den organiserede kriminalitet. Denne anklage er udokumenteret.

CMT havde ikke læst artiklerne i Weekendavisen, da man talte med TV 2, og TV 2 har end ikke forsøgt at retfærdiggøre eller at føre bevis for rigtigheden af sigtelserne i artiklen. Dermed krænker TV 2 klagernes omdømme.

Genmæle

CMT og Salini har anført, at kravet om genmæle fastholdes, uanset TV 2s tilbud om at præcisere artiklen. Artiklen har været tilgængelig siden september 2016. Det er derfor formentlig begrænset, hvor mange der igen vil læse artiklen og bemærke præciseringerne. Genmælet bør få en fremtrædende placering.

2.2 TV 2s synspunkter

Retlig interesse

TV 2 har anført, at Salini ikke er omtalt i den påklagede artikel. Det forhold, at selskabet er interessent i CMT, gør ikke, at selskabet har en selvstændig interesse i at klage over artiklen.

God presseskik

TV 2 har anført har afvist at god presseskik er tilsidesat.

Kildekritik

TV 2 har anført, at det ikke er korrekt, at TV 2 ukritisk har viderebragt oplysninger fra Weekendavisen. Det er korrekt, at TV 2, som det også fremgår af selve artiklen, citerede en historie fra Weekendavisen.

TV 2 kontaktede dog forinden offentliggørelsen fagforeningen 3F, som bekræftede historien og den udlægning af anmeldelsen, som var bragt i Weekendavisen.

TV 2 kontaktede endvidere politiet, der bekræftede, at de havde modtaget den omtalte anmeldelse. TV 2 fik imidlertid først en kopi af anmeldelsen i anonymiseret form efter, at artiklen var offentliggjort.

TV 2 forsøgte at få kontakt til de anonyme kilder, men ifølge fagforeningen 3F var de bange for at udtale sig til pressen. Endelig forsøgte TV 2 at kontakte Ansaldo STS, den hovedentreprenør, der angiveligt skulle have antaget de politianmeldte underleverandører, men Ansaldo STS vendte aldrig tilbage. Som det fremgår af artiklen, lykkedes det TV 2 at få en udtalelse fra Aarhus Letbane.

Endelig talte TV 2 med CMT’s personalechef forud for offentliggørelsen. Personalechefen oplyste, at han have læst Weekendavisens artikel, og at han havde anmeldt sagen til politiet. Han ville dog ikke citeres og svarede ikke tilbage, da TV 2 pr. mail spurgte til CMT’s anmeldelse. TV 2 har således forholdt sig kildekritisk og forelagt sagen på tilstrækkelig vis.

Underrubrikken “3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanes italienske entreprenører til politiet […]”

TV 2 har bestridt, at underrubrikken og artiklen efterlader det indtryk, at CMT er politianmeldt af 3F.

TV 2 har i sin formidling vist, at der er forskel på CMT og de politianmeldte selskaber ved at kalde de anmeldte selskaber for “italienske entreprenører”, imens CMT, der er et dansk selskab, benævnes hovedentreprenør. CMT nævnes først til sidst i artiklen, og afsnittet viser klart, at det ikke er CMT, der er blandt de anmeldte entreprenører.

Artiklen sammenkæder ikke CMT med kriminelle aktiviteter. Det fremgår klart af artiklen, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen konkrete beviser for, at der foregår noget strafbart, og at der indtil videre er tale om rygter, dog af et omfang, at 3F har valgt at indgive politianmeldelser. Ligesom der med formuleringen “TV 2 har ikke haft mulighed for at se anmeldelsen, men ifølge 3F går anklagerne på både hvidvask og narkosmuglig” tages et vist forbehold for indholdet af anmeldelsen.

Af samme årsag har TV 2 heller ikke valgt at bringe navnene på de selskaber, som specifikt er nævnt i 3F’s anmeldelser, da det ikke har været muligt at få endeligt bekræftet, hvilke selskaber det drejede sig om.

Korrekt information og forelæggelse

TV 2 har anført, at CMT alene er nævnt i artiklen, fordi TV 2 fandt det interessant, hvorvidt CMT var bekendt med, at der på deres byggepladser gik disse rygter, og for at blive klogere på, om forholdene kunne vedrøre nogle af CMT’s underentreprenører eller underentreprenørers underentreprenører. Det fremgik af artiklen den 30. september 2016, at der er tale om “underleverandører”. Da TV 2 forelagde Weekendavisens artikler for CMT, var det TV 2s indtryk, at CMT havde læst Weekendavisens artikler.

Der er ingen sigtelser mod klagerne i artiklen, som derved ikke er skadelig eller krænkende for klagerne. CMT oplyste, at de selv havde indgivet politianmeldelse. CMT svarede dog aldrig på TV 2s mail af 30. september 2016, hvori TV 2 anmodede om at se CMT’s politianmeldelse.

TV 2 har herudover henvist til, at TV 2 den 5. januar 2016 bragte artiklen “Politiet opgiver efterforskning af mulige mafiaforbindelser til metrobyggeriet”, ligesom TV 2 har opdateret underrubrikken i den påklagede artikel til “3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanes italienske entreprenører til politiet […]“.

Genmæle

TV 2 har anført, at til trods for TV 2s forudgående henvendelse til klagerne, var det først den 14. december 2016, at klagerne præciserede, hvilke oplysninger, de fandt ukorrekte. Det ønskede genmæle er langt fra begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, som det forudsættes i medieansvarslovens § 38.

TV 2 tilbød den 20. december 2016 klagerne at ændre artiklens underrubrik, så sondringen mellem på den ene side de politianmeldte entreprenører på og på den anden side bygherren (Metroselskabet I/S) og hovedentreprenøren CMT blev endnu tydeligere. I stedet for at indgå i en dialog med TV 2, klagede CMT og Salini til Pressenævnet.

Det er faktuelt korrekt, at der var indgivet politianmeldelser mod nogle italienske entreprenører. En eventuel sammenkædning til klagerne beror på klagernes fortolkning af artiklen og er ikke en faktuel oplysning. TV 2 er som nævnt ikke enig i klagernes fortolkning af artiklen.

De oplysninger, der ønskes genmæle over for fremgår ikke af artiklen. Desuden indeholder det ønskede genmæle vurderinger og kommentarer til TV 2s research af sagen, som ikke hører hjemme i et genmæle. TV 2 afviser således at bringe det ønskede genmæle.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Inger Bach, Lene Sarup og Karsten Kolding.

Copenhagen Metro Team I/S (CMT) og Salini Impreglio S.p.A. (Salini) har klaget over TV 2s artikel “3F anmelder mulig metromafia til politiet: Vidner fortæller om kokainleverancer”, der omhandler en politianmeldelse. CMT er blandt andet ejet af italienske Salini, ligesom en af CMT’s tre bestyrelsesmedlemmer har italiensk postadresse.

Det danske Metroselskabet I/S har indgået hovedentrepriser med CMT og Ansaldo STS. CMT har ansvaret for anlægsentreprisen (anlægsarbejder under jorden), mens et andet selskab, Ansaldo STS, har ansvaret for togsystementreprisen (togene og sporanlæg) i København. Ansaldo STS har endvidere indgået kontrakt om leverancer til Aarhus Letbane.

Retlig interesse

CMT og Salini har anført, at TV 2 indikerer, at CMT som en af Metroselskabet I/S’ “italienske entreprenører” er blevet anmeldt til politiet. TV 2 har anført, at Salini ikke som interessent i CMT har selvstændig retlig interesse i, at klagen behandles af Pressenævnet.

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det betyder, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet.

Pressenævnet finder, at CMT, der er nævnt direkte i artiklen, har retlig interesse i at klage over artiklen. Nævnet finder videre, at Salini som interessent i CMT, hvor klagen er indgivet sammen med CMT, har en sådan retlig interesse i sagen, at selskabet i denne sag må anses for klageberettiget, uanset Salini ikke selv er omtalt i artiklen.

God presseskik

CMT og Salini har klaget over, at TV 2 ikke har udvist tilstrækkelig kildekritik, og at omtalen giver indtryk af, at CMT som en af Metroselskabet I/S’ entreprenører er politianmeldt.

Kildekritik

CMT og Salini har klaget over, at TV 2 ikke har udvist tilstrækkelig kildekritik ved ukritisk at videregive Weekendavisens oplysninger om fagforeningen 3F’s politianmeldelse. Ifølge klagerne burde TV 2 også selv have talt med 3F’s fire anonyme kilder og ikke blot videregive tredjehåndsforklaringer.

Pressenævnet bemærker, at det følger af medieansvarslovens § 12, at redaktøren er ansvarlig for indholdet af en artikel eller udtalelse, som har været bragt navngiven i et andet massemedie, og som gengives i redaktørens skrift. Det forhold, at en artikel er offentliggjort af Weekendavisen, ændrer således ikke TV 2s ansvar for at overholde god presseskik. TV 2 skal stille samme krav til korrektheden i formidlingen af andres nyheder, som de stiller til deres egne nyheder.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Pressenævnet finder, at indholdet af fagforeningen 3F’s politianmeldelse kan være farvet af fagforeningens egen interesse. Det forhold gav TV 2 anledning til at udvise særlig agtpågivenhed over for fagforeningen 3F’s oplysninger og kommentarer.

Pressenævnet finder dog, at det klart fremgår, at TV 2 gengiver indholdet af politianmeldelser, herunder 3F’s forklaringer og oplysninger fra fire anonyme vidner. Det må derfor have stået klart, at fagforeningen 3F’s udtalelser må anses for et partsindlæg i sagen, og at sagen ikke havde været undergivet en politimæssig efterforskning.

Da politianmeldelsen efter det oplyste er refereret korrekt, finder Pressenævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har tilsidesat god presseskik ved ikke at være tilstrækkelig kildekritiske over for 3F eller ved ikke at tale med de fire anonyme arbejdere.

Nævnet bemærker, at TV 2 har bragt kommentarer fra driftslederen (chief operating officer) i Copenhagen Metro Team, direktøren for Aarhus Letbane I/S og har forsøgt at indhente en kommentar fra Ansaldo STS.

Underrubrikken “3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanes italienske entreprenører til politiet […]”

CMT og Salini har klaget over, at det i underrubrikken og artiklerne i strid med sandheden fremstilles som om, at CMT er blevet politianmeldt.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.

Fagforeningen 3F indgav den 21. september 2016 politianmeldelse til Københavns Politi vedrørende mistanke om leverancer af “hvidt pulver” til Cityringens byggepladser i København, ligesom der blev indgivet politianmeldelse til Østjyllands Politi vedrørende mistanke om “hvidvaskning, narkosmugling og skattesvindel” i forbindelse med arbejdet med Aarhus Letbane.

I Pressenævnets kopier af politianmeldelserne er virksomheds- og stednavne anonymiseret. Klagerne og TV 2 er dog enige om, at hverken CMT eller Salini er nævnt i politianmeldelserne. På denne baggrund lægger nævnet til grund, at CMT og Salini ikke er anmeldt. Af den påklagede artikel fra 30. september 2016 fremgik det af underrubrikken:

 

“3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanes italienske entreprenører til politiet.”

 

Underrubrikken er den 5. januar 2017 ændret til:

 

“3F har meldt Københavns Metroselskabs og Aarhus Letbanens italienske underentreprenører til politiet.”

 

I artiklen henvises til metrobyggerierne på Øster Søgade og Vasbygade i København, ligesom CMT udtaler sig:

 

“Copenhagen Metro Team har allerede taget konsekvensen af rygterne. De har straks anmeldt det til politiet, siger Sigurd Nissen-Petersen, der er personalechef for hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team.”

 

Pressenævnet finder, at underrubrikken indledningsvis kan efterlade tvivl om, hvilke selskaber, der er politianmeldt, herunder om selskaberne Salini og CMT er blandt de politianmeldte selskaber. Under hensyn til, at det er faktisk korrekt, at fagforeningen 3F havde politianmeldt nogle underentreprenører i forbindelse med byggeriet af metroen i København og letbanen i Århus, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere underrubrikkens upræcise formulering. Nævnet har også lagt vægt på, at det må være klart for læsere af artiklen, at TV 2 i underrubrikken ikke henviser til CMT. CMT er således citeret for at have henvendt sig til politiet. Pressenævnet udtaler ikke kritik af underrubrikkens formulering.

Korrekt information og forelæggelse

CMT og Salini har videre klaget over, at Weekendavisen fremstiller det som om, de har forbindelser til italiensk mafiavirksomhed. Der er ligeledes klaget over, at oplysningerne er skadelige og agtelsesforringende.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at artiklens øvrige indhold kan efterlade tvivl om, hvorvidt CMT havde forbindelser til italiensk mafiavirksomhed, hvilket kan være krænkende for CMT. I artiklen beskrives det således, hvordan lastbiler angiveligt skulle ankomme på de københavnske byggepladser på Øster Søgade og Vasbygade med “hvidt pulver” (narkotika). TV 2 henvendte sig forud for artiklen til CMT, der i artiklen er citeret for at have henvendt sig til politiet.

På denne baggrund må det have været klart for læseren, at CMT afviser kendskab til de påståede forhold. Nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 for ikke at have kontrolleret indholdet i politianmeldelserne yderligere.

Genmæle

CMT og Salini har anmodet om at få bragt et genmæle. TV 2 har anført, at klagernes genmæletekst af 14. december 2016 ikke lever op til medieansvarslovens regler.

Det følger af medieansvarslovens § 38, stk. 1, at genmælets indhold i alt væsentligt skal være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger, og indholdet må ikke være retsstridigt.

Pressenævnet finder, at klagernes genmæletekst af 14. december 2016 ikke er begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. Det fremgår dog med tilstrækkelig tydelighed af teksten, hvilke oplysninger klagerne ønsker et genmæle over for. Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at afvise at behandle spørgsmålet om, hvorvidt de er berettigede til at få bragt et genmæle. Forholdet behandles.

CMT og Salini har anmodet om at få bragt et genmæle, idet de mener, at de sammenkædes med organiseret kriminalitet, ligesom det ikke er korrekt, at de var politianmeldt.

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder som anført under afsnittet om god presseskik ovenfor, at artiklen indledningsvis kan give indtryk af, at CMT skulle være anmeldt til politiet, ligesom artiklen kan give indtryk af, at CMT var indblandet i narkotikahandel. CMT er imidlertid citeret for selv at have henvendt sig til politiet efter fagbladet 3F’s anmeldelser af underleverandører. Nævnet finder herefter, at læseren må indfortolke henvendelsen til politiet som en afvisning fra CMT om et kendskab og indblanding i de påståede aktiviteter. Et genmæle vil derfor være en gentagelse af dette synspunkt. Allerede af denne årsag er CMT ikke berettiget til et genmæle.

Pressenævnets kendelse af 1. februar 2017 i sag nr. 16-70-01060

Del på sociale medier ved at klikke her: