Sagsnummer: 16-70-01050

TV 2 får ikke kritik for satiriske kommentarer i tv-udsendelsen ”Natholdet”

24-01-2017

Klager og TV 2 havde aftalt, at klagers tv-optagelser kunne anvendes i programmet. Samtidig blev der imidlertid vist andre optagelser af klager selv, mens værten blandt andet omtalte klager som “terrorist”. Pressenævnet udtalte ikke kritik af omtalen, der fremstod som satiriske kommentarer.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i tv-udsendelsen ”Natholdet” den 5. oktober 2016. Indslaget er også bragt på tv-kanalen TV 2, hjemmesiderne tv2.dk, tv2play.dk, Natholdets YouTube-kanal og Facebook-profil. [Klager] mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen angår endvidere mediets afslag på genmæle.

[Klager] har klaget over, at han i indslaget bliver omtalt som en ”mærkelig” og en ”mystisk” mand og som en ”terrorist”, og at TV 2 ikke overholdt deres aftale ved omtalen i udsendelsen.

 1 Sagsfremstilling

TV 2 bragte den 5. oktober 2016 kl. 22.45 i ”Natholdet” et indslag om en person, der filmede statsminister Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med Folketingets åbning. Af indslaget fremgik bl.a. følgende:

”Værten: Det, der så sker, det er, at journalisterne de har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til statsministeren og til talen, og de var der hele flokken. Det var DR, det var TV 2, det er alle aviserne. Det er Ritzau, Berlingske, Politiken, og alle sammen. Og så prøver de så, som man kan se her, at møve sig hen til statsministeren for at få det helt perfekte billede af ham. Præcis som vi har set det 100 gange før. Men der er noget, der ikke er, som det plejer, fordi prøv nu at se, hvem er nu det, der står dér? [Der er indsat en pil, som peger på klager. Klager har rødt fuldskæg.] Lige dér. Det er en mærkelig mand. Lad os lige dvæle lidt ved ham. For det første så ligner han ikke én typisk journalist på Christiansborg. Det er hans tøj simpelthen for mærkeligt til. Det dér, der er terroralarm, det kan jeg lige så godt sige. Prøv at se hans skæg, han må være terrorist. Decideret terrorist. [Værten råber:] Han er terrorist!

Men han har et clipboard, så han er måske ikke terrorist. Og så filmer han noget. Spørgsmålet er, hvad er det han egentlig filmer? For den måde han holder kameraet på – er det statsministeren, han filmer? Er det hans nakke? Er det hans måne? Er det kinden? Hvad fanden er det egentlig, han filmer? Hvem er han? Hvor kommer han fra? Og hvor kan man i øvrigt købe den dér herrefede jakke henne? Vi ved det ikke.

Eller det ved vi faktisk godt, for vi er naturligvis en redaktion, der researcher. Vi ved, at han hedder [Klager], blandt venner bliver han kaldt ”[Klagers kaldenavn]”. Han bestyrer denne her Youtube-kanal [henvisning til internetadresse vises], og det er sådan set også fint nok, men det vi sad og tænkte på, da vi sad og så det her på redaktionen i går, det var, hvilke billeder fik han egentlig i kassen i går på Christiansborg? Og kære seere, [Klagers kaldenavn] han var så sød at dele sin optagelse med os, og vi kan nu som det eneste medie i Danmark, udover [Klagers kaldenavn]s eget naturligvis på denne her YouTube-side, bringe billederne, der kom helt tæt på. Og når jeg siger tæt på, så mener jeg decideret helt tæt på.

[Klagers optagelser af statsministeren vises, mens værten fortsætter med at tale:]

Ja, det er [Klagers kaldenavn] her, som rykker tættere på statsministeren. Og ganske rigtigt simpelthen filmer hans måne. Hvorfor ved jeg simpelthen ikke. Det, der så sker, det er, at han så filmer noget af kinden. Det er statsministerens kind, han filmer her. Og så har han et billede – en beskæring vil jeg sige – der er helt genial lige dér. Og når jeg mener, siger ”bogstaveligt talt”, så mener jeg helt bogstaveligt talt ind i hovedet på folk. Faktisk decideret ind i øret på statsministeren. Prøv at se her. [I billedet viser statsministeren filmet fra siden. Der zoomes ind i øret.] Det ryger nok ikke over i Lars Løkkes, hvad kan man sige, fotobog af minder fra dengang han var statsminister. Vi synes, det er gode billeder, og vi har lovet [Klagers kaldenavn] at sige, at han er freelance og søger arbejde for tiden. Så sidder du derhjemme og har brug for en tv-/video-journalist, der formår at komme virkelig, virkelig tæt på dem, han interviewer, så kontakt Natholdet. Så vil vi meget gerne bringe henvendelsen videre. Og glædelig åbning af Folketinget. Vi tror, at det bliver et godt år.”

Indslaget blev også bragt på TV 2’s hjemmeside den 6. oktober 2016 til artiklen ”Mystisk mand filmer statsministerens øregang – men hvem er han?”. Af artiklen fremgår følgende:

Alle store medier var til stede ved Folketingets åbning – og så var der ham med den herrefede jakke.

[…]

– Han er ikke journalist på Christiansborg. Det er hans tøj simpelthen for underligt til, som Anders Breinholt ganske rigtig bemærkede, så hvem er han?

En fyr de kalder [Klagers kaldenavn]

Det satte ‘Natholdets’ redaktion sig for at finde ud af. Og efter et omfattende gravearbejde fandt de faktisk frem til identiteten på den mystiske mand. Endnu vigtigere fik de lov at vise de billeder af Lars Løkke Rasmussens øregang, kind og måne, som den mystiske mand fik i kassen.

Manden hedder [Klager], men hans venner kalder ham [Klagers kaldenavn]. Han bestyrer denne Youtube-kanal, hvor han til tider kommer rigtig tæt på politikerne.

Og endelig så får du herunder svaret på, hvilken del af Lars Løkke Rasmussen, som [Klagers kaldenavn] faktisk fik i kassen tirsdag på Christiansborg.

[Her er klippet fra udsendelsen ”Natholdet” indsat.]

Tilbage står blot spørgsmålet, hvor har han købt den kodylt fede jakke? Ingen ved det.”

Klippet er tillige gjort tilgængeligt på tv2play.dk, på Natholdets Facebook-profil og på YouTube.com den 7. oktober 2016 under overskriften ”Mystisk mand filmer Lars Løkkes øregang”.

[Klager] klagede den 21. november 2016 (via Pressenævnet) til TV 2, der afviste klagen. Klagen over TV 2 er modtaget i Pressenævnet ved mail den 5. december 2016.

 2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

Immaterielle rettigheder

[Klager] har anført, at Natholdet offentliggjorde hans ophavsretligt beskyttede materiale. Klager har oplyst, at han vil indbringe denne del af sagen for Ophavsretslicensnævnet.

God presseskik

[Klager] har anført, at TV 2 (”Natholdet”) og han indgik en mundtlig aftale om, at TV 2 måtte anvende hans optagelser. Han skulle præsenteres som jobsøgende, ligesom programmet fik lov til at tage [Klager]s kaldenavn ”[Klagers kaldenavn]” i brug. Endvidere påtog Natholdet sig at viderebringe henvendelser fra seere om ansættelse til [Klager]. Natholdet har dog ikke videregivet nogen henvendelser til [Klager].

I det påklagede satireprogram bliver han imidlertid omtalt som en ”mærkelig mand”, en ”mystisk mand” og som ”terrorist”. Uanset, at der var tale om et satirisk program, er der sket en krænkelse af privatlivets fred.

[Klager] havde ikke indgået nogen aftale med Natholdet om at blive omtalt på den måde, og han ønsker ikke at optræde i sammenhæng med sådanne ord. Som følge af indslaget er [Klager]s tilværelse ændret, både i private, offentlige og erhvervsmæssige sammenhænge.

[Klager] har oplyst, at han var fan og ivrig seer af programmet Natholdet, men det er han ikke efter udsendelsen.

Genmæle

[Klager] har endelig anført, at han har ”fulgt de anviste fastsatte regler om genmæle, jævnfør medieansvarslovens kapitel 6 paragraf 36.”

2.2 TV 2’s synspunkter

Immaterielle rettigheder

TV 2 har afvist at have krænket eventuelle immaterielle rettigheder til den video, som [Klager] selv – og uden krav om betaling – sendte til redaktionen på Natholdet.

God presseskik

TV 2 har anført, at Natholdets redaktion på baggrund af et indslag i TV 2 News fra Folketingets åbning den 4. oktober 2016 tog kontakt til [Klager] og indgik aftale med ham om brug af de optagelser, som han optog af statsministeren.

[Klager] gav redaktionen ret til at bruge hans optagelser, hvis TV 2 i forbindelse med fremvisningen af klippet ville bringe hans navn og kaldenavn samt oplyse, at han er freelancefotograf og arbejdssøgende. Natholdet opfyldte disse betingelser, da optagelsen blev bragt. [Klager] ønskede ikke inden udsendelsen betaling for sine optagelser, men afhentede en Natholdet-kop den 13. oktober 2016, otte dage efter udsendelsen.

Omtalen af [Klager] i indslaget kræver ikke et forudgående samtykke fra klager.

Det er korrekt, at [Klager] i det påklagede indslag i Natholdet er omtalt som en ”mærkelig mand”, en ”mystisk mand” og som en ”terrorist”. Omtalen sker dog i en satirisk sammenhæng. Der gælder meget vide rammer for satire, hvorfor omtalen ikke er strid med god presseskik.

Genmæle

TV 2 har endelig anført, at indslaget heller ikke berettiger [Klager] til at få et genmæle.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Immaterielle rettigheder

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt TV 2 har krænket eventuelle immaterielle ophavsrettigheder i forbindelse med offentliggørelsen af [Klager]s optagelser, henhører under domstolene og falder uden for nævnets kompetence. Det forhold behandles derfor ikke.

Pressenævnet træffer efter medieansvarsloven afgørelse i sager om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat, jf. lovens § 34, og hvorvidt der er krav på genmæle, jf. lovens § 36.

God presseskik

[Klager] har anført, at det er en krænkelse af privatlivets fred, at han omtales som en ”mærkelig mand”, en ”mystisk mand” og som en ”terrorist” i udsendelsen. Ifølge [Klager] havde han og TV 2 indgået en mundtlig aftale om, at han skulle præsenteres som jobsøgende, ligesom TV 2 skulle videreformidle eventuelle henvendelser. TV 2 har ikke videresendt nogen henvendelser til ham.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer. Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkterne A.5 og B.1.

Det er Pressenævnets opfattelse, at der må indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder.

 Pressenævnet lægger til grund, at [Klager] frivilligt udleverede sin videooptagelse til Natholdets redaktion, og at han i den forbindelse anmodede om, at der blev offentliggjort oplysninger om ham i udsendelsen. Både [Klager] og TV 2 har således over for Pressenævnet oplyst, at det blev aftalt, at TV 2 i forbindelse med offentliggørelsen af hans optagelse skulle oplyse hans navn og beskæftigelsessituation. Programværten oplyste [Klager]s navn, og at han var arbejdssøgende, og at eventuelle jobtilbud kunne sendes til Natholdet.

Der er samtidig offentliggjort optagelser af [Klager] i tv-udsendelsen. De offentliggjorte optagelser af [Klager] er optaget i forbindelse med Folketingets åbning, hvor der var en række medier til stede, som synligt optog på stedet.

Pressenævnet finder, at programmet Natholdet både i form og indhold, hvor værten sammen med en offentlig kendt gæst kommenterer forskellige begivenheder, klart fremstår som et satirisk program. [Klager] har oplyst, at han var seer af programmet og må derfor antages at være bekendt med programmets satiriske præmis.

Programværtens udtalelser om, at [Klager] er en ”mærkelig mand”, en ”mystisk mand” og en ”terrorist” fremstår som satiriske kommentarer og ikke som faktuelle oplysninger eller reelle beskyldninger mod [Klager]. Nævnet finder, at de påklagede udsagn ikke overskrider de vide rammer for satiriske kommentarer.

Pressenævnet finder herefter, at selvom [Klager] muligvis ikke havde nogen forventning om selv at blive gjort til en del af programmet, udtaler Pressenævnet ikke kritik af TV 2 for at bringe optagelser af klager i udsendelsen.

Genmæle

[Klager] har anført, at han er berettiget til et genmæle over for udsagnene i indslaget. Han har klaget over udsagnene en ”mærkelig mand” og en ”mystisk mand” samt, at studieværten omtaler ham som en ”terrorist”.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i medierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et medie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Da udsagnene ikke i udsendelsen fremstår som faktiske oplysninger, men som kommentarer, er [Klager] allerede af den grund ikke berettiget til at få bragt et genmæle.

Pressenævnets kendelse af 24. januar 2017 i sag nr. 16-70-01050

 

Del på sociale medier ved at klikke her: