Sagsnummer: 2018-80-0098

Person får ikke genmæle for oplysning i artikler om byggesag

06-09-2018

BT bragte i februar 2018 artikler vedrørende renoveringen af en kendt persons lejlighed. Det fremgik af artiklerne, at et murerfirma var hovedentreprenør ved renoveringen. Personen anmodede om genmæle over for denne oplysning. Pressenævnet fandt, at det var dokumenteret, at murerfirmaet havde indtaget en ledende rolle i forbindelse med renoveringen af personens lejlighed. Derfor fandt Pressenævnet, at det, at BT i artiklerne havde omtalt murerfirmaet som hovedentreprenør, ikke i sig selv var egnet til at påføre personen en sådan økonomisk eller anden skade af betydning. Betingelserne for at få genmæle var dermed ikke opfyldt.

Hele kendelsen kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: