En advokat klagede over et telegram bragt af Ritzau som led i en større telegramserie (i alt 26 telegrammer) vedrørende en retssag, hvor 23 irakere havde sagsøgt Forsvarsministeriet for danske soldaters behandling af dem under ”Operation Green Dessert” i 2004. Det påklagede telegram gengav loyalt, hvad retsformanden havde udtalt til advokaten under retsmødet. Advokaten klagede blandt andet over, at han ikke havde fået mulighed for at komme med sine kommentarer til retsformandens kritik af ham. Pressenævnet udtalte ikke kritik af Ritzau og bemærkede, at en advokat, der under udførelse af sin advokatgerning i retten kritiseres af retsformanden for netop denne udførelse, må forvente eventuel medieomtale af det hændte i retssalen.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: