En person klagede over en anden persons kommentar til en artikel bragt på Ekstra Bladets hjemmeside. Debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, hører ikke under medieansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: