Sagsnummer: 2019-80-0383

Afvisning af klage over newsbreak.dk på grund af fristoverskridelse

22-10-2019

En person klagede over en artikel bragt af netavisen newsbreak.dk. Da klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af tolv-ugers klagefristen, blev klagen afvist uden nærmere behandling.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: