Sagsnummer: 2019-80-0370

Ej kritik af B.T. for omtale af kommunes udgifter til advokatbistand

01-04-2020

B.T. omtalte i to kritiske artikler, hvordan en forvaltning i en kommune havde indkøbt advokatydelser uden dokumentation for timeforbruget. Beløbene fremgik også af artiklerne. Forvaltningen klagede til Pressenævnet over, at oplysningerne ikke var korrekte og over manglende forelæggelse. Pressenævnet fandt ikke anledning til at udtale kritik, og lagde i den forbindelse blandt andet vægt på, at B.T. havde været i dialog med forvaltningen forud for de påklagede artikler blev bragt, og at forvaltningen kommer til orde i artiklerne.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: