Pressenævnet har taget hul på en ny fireårig periode – og der er et par nye ansigter i blandt beskikkelserne

 

Beskikkelserne af Pressenævnets medlemmer udløb pr. 31. december 2019. Størstedelen af nævnets medlemmer og stedfortrædere har valgt at takke ja til at fortsætte i nævnet i den næste periode, som løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023. Der er dog også sket et par ændringer:

Nævnet har fået ny formand, idet Pressenævnets tidligere formand, højesteretsdommer Hanne Schmidt stopper og bliver afløst af højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen, der har været stedfortræder for formanden i den foregående beskikkelsesperiode. Hanne Schmidt var formand for Pressenævnet fra 2013 til og med 2019 og var blandt andet med til at udvikle udformningen af nævnets kendelser samt modernisere retningslinjerne for mediernes offentliggørelse af kritik, så det sker mere ensartet og overskueligt.

Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen får nu højesteretsdommer Anne Louise Bormann som stedfortræder på formandsposten. Anne Louise Bormann har en lang karriere i Justitsministeriet bag sig og har siden 2005 fungeret som dommer – først i Østre Landsret og de seneste år i Højesteret.

Tidligere etikchef i DR, Inger Bach, som har været repræsentant for den redaktionelle ledelse siden 2010, er udtrådt og afløses af nuværende etikchef i DR, Anja Lundberg Andersen.

Journalist Janni Pedersen, der som Dansk Journalistforbunds repræsentant har været stedfortræder i nævnet siden 2013, afløses af journalist på fagbladet Folkeskolen, Maria Becher Trier.

Ud over ændringerne i medlemmerne så skifter DR og TV 2 pladser. De næste fire år er det således DRs repræsentant for den redaktionelle ledelse, der fungerer som medlem, og TV 2s repræsentant der fungerer som stedfortræder.

Oversigt over alle Pressenævnets medlemmer og stedfortrædere kan ses på Pressenævnets hjemmeside her: Oversigt over alle Pressenævnets medlemmer og stedfortrædere https://www.pressenaevnet.dk/

Del på sociale medier ved at klikke her: