Retningslinjer for offentliggørelse af nævnets kritik

Når en klager får medhold i en klage til Pressenævnet over en offentliggørelse i et medie, så nævnet udtaler kritik, skal nævnets kendelse efter medieansvarsloven offentliggøres af mediet på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

Baggrunden for at pålægge offentliggørelse af kritik er hensynet til, at klagere får oprejsning.

Nævnet har drøftet vigtigheden af, at der sker tilstrækkelig oprejsning. I den forbindelse henleder nævnet opmærksomheden på, at skrifttype og layout, som medier anvender, når de bringer nævnets kritik, skal svare til den opsætning, der i øvrigt anvendes i redaktionelle artikler i mediet.

Pressenævnets retningslinjer for offentliggørelse af nævnets kritik er nu opdateret på dette punkt.

Nævnet har samtidig ændret arbejdsgang i forbindelse med udsendelse af nævnets kendelser til sagens parter. Fremover vil kendelser blive gjort tilgængelige på nævnets hjemmeside umiddelbart efter, at kendelsen er sendt til parterne, så mediet kan linke direkte til nævnets kendelse samtidig med offentliggørelse af kritik.

Del på sociale medier ved at klikke her: