B.T. bragte i juli en artikel, som navnlig omhandlede en uoverensstemmelse mellem en politiker, som talte i megafon på en offentlig vej, og en ejer af en restaurant. B.T. bragte i juli endvidere en artikel om den omtalte restaurants økonomi, hvor uoverensstemmelsen mellem politikeren og restaurantejeren også kort var omtalt.
Det fremgik af artiklerne blandt andet, at den omtalte politiker stod ude foran restauranten, og at han råbte. Den omtalte politiker klagede herefter til Pressenævnet over, at artiklerne navnlig indeholdt ukorrekte oplysninger, og at oplysningerne ikke var blevet forelagt ham og henviste i den forbindelse til, at han ikke stod foran restauranten, idet dette i givet fald ville være inden for den zone, hvor han havde påbud mod at opholde sig. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik, idet det var ubestridt, at den omtalte politiker befandt sig i umiddelbar nærhed af restauranten, og at det således lå inden for mediets redigeringsret at betegne dette som ”ude foran”. Nævnet fandt også, at brugen af ordet ”råbte” mv. i forhold til politikerens anvendelse af megafon fremstod som mediets vurdering, der havde tilstrækkelig grundlag i de faktiske forhold.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: