24syv bragte i januar måned en udsendelse med omtale af en dokumentar om en familie. En række af familiemedlemmerne klagede til Pressenævnet over, at udsendelsen indeholdt en ukorrekt oplysning om, at den i udsendelsen omtalte vandpibecafé blev omtalt som deres. Nævnet fandt, at ordet ”deres” havde en vis dækning i de faktiske forhold, herunder at klagerne bestyrede eller drev den pågældende vandpibecafé, og at udsagnet efter en almindelig sproglig forståelse i den konkrete sammenhæng ikke nødvendigvis betød, at klagerne var ejere af vandpibecaféen. Nævnet udtalte derfor ikke kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: