I oktober og november 2023 bragte 24syv i en podcastserie to udsendelser med omtale af straffesager mod to navngivne personer. 24syv oplyste i udsendelserne, at anklagemyndigheden mente, at den ene klager skulle udvises ved dom, og at klagernes familie ejede en vandpibecafé. 24syv fjernede efterfølgende oplysningerne fra udsendelserne og bragte en rettelse i programteksten til udsendelsen med oplysningen om ejerskabet af vandpibecaféen. De to navngivne personer klagede til Pressenævnet over, at de pågældende oplysninger var ukorrekte.

Nævnet udtalte kritik af 24syv for så vidt angår oplysningen om udvisning og lagde i den forbindelse vægt på, at oplysningen var ukorrekt, og at 24syv ikke havde foretaget en behørig berigtigelse af denne ved ikke at have bragt en særskilt nyhed om rettelsen i et efterfølgende afsnit i podcastserien.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: