I december 2023 bragte AmagerLIV en artikel med omtale af lukningen af en biograf, herunder biografens økonomi og salget af biografbygningen. Biografforeningen klagede til Pressenævnet over, at omtalen blandt andet indeholdt ukorrekte og skadelige oplysninger, der stammede fra et læserbrev skrevet af biografbygningens ejere. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det fremgik klart af omtalen, at oplysningerne stammede fra læserbrevet, at omtalen ikke kunne anses for skadelig for biografforeningen, og at biografbygningens ejere var klart deklareret i omtalen.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: