Avisen.dk bragte i december 2023 et debatindlæg blandt andet med omtale af en familie, der medvirker i en dokumentarudsendelse. En række familiemedlemmer klagede til Pressenævnet over, at debatindlægget blandt andet indeholdt et ukorrekt udsagn om, at medlemmer af familien havde fiflet med vold og narko. Nævnet fandt, at udsagnet fremstod som en vurdering af faktisk karakter uden dækning i de faktiske forhold, der kunne være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for klagerne. Da udsagnet tillige overskred de vide rammer for frisprog i debatindlæg, udtalte nævnet kritik af Avisen.dk for at bringe udsagnet og for manglende forelæggelse heraf.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: