I oktober 2023 bragte Vejle Amts Folkeblad en artikel med oplysninger fra Sydøstjyllands politi om en familie. Et familiemedlem klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, som ikke var efterprøvet tilstrækkeligt. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik og lagde blandt andet vægt på, at det klart fremgik, hvor oplysningerne stammede fra, og at klageren var både forelagt disse og kommet til orde i artiklen.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: