Kjerteminde Avis bragte i februar to artikler med omtale af en kontrovers mellem to byrådsmedlemmer fra forskellige partier. I artiklerne var bragt et citat, som det ene byrådsmedlem angiveligt skulle have udtalt om det andet byrådsmedlem. Det citerede byrådsmedlem klagede til Pressenævnet over, at han fejlagtigt var tilskrevet citatet, og at Kjerteminde Avis havde afvist at slette citatet. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af Kjerteminde Avis for at bringe og afvise sletning af citatet, idet citatet fremstod som det andet byrådsmedlems subjektive udlægning af klagerens udtalelse, og da omtalen ikke indeholdt oplysninger, der kunne anses for særligt belastende for klageren.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: