Ritzau bragte i november 2023 en artikel med omtale af praktiserende lægers udskrivning af lægemidlet Ozempic. I artiklerne udtalte blandt andet to ekspertkilder sig herom, og den ene ekspertkilde klagede til Pressenævnet over, at han ikke var blevet forelagt den anden ekspertkildes udtalelser. Pressenævnet fandt ikke anledning til at kritisere Ritzau og lagde blandt andet vægt på, at klagers udtalelse ikke fremstod forvansket, og at den anden ekspertkildes udtalelse ikke indeholdt oplysninger, der var krænkende, skadelige eller kunne virke agtelsesforringende for klager.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: