Vejle Amts Folkeblad bragte i november 2023 en artikel med blandt andet kritisk omtale af en forretningsmands økonomiske dispositioner i forløbet op til konkursen af hans virksomhed. Den omtalte forretningsmand klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt ukorrekte og udokumenterede oplysninger om hans rolle i virksomhedens konkurs. Nævnet fandt, at omtalen ikke gav læserne et ukorrekt indtryk af sagen og lagde blandt andet vægt på, at det i omtalen var gengivet, hvor oplysningerne stammede fra. Nævnet udtalte herefter ikke kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: