Vejle Amts Folkeblad bragte i november 2023 en artikel med omtale af en families klage til Den Uafhængige Politianklagemyndighed. Et familiemedlem klagede til Pressenævnet over, at artiklens overskrift var ukorrekt. Nævnet fandt, at overskriftens formulering fremstod som Vejle Amts Folkeblads sammenfatning af familiens klage, som havde tilstrækkelig dækning i de faktiske forhold og artiklens brødtekst. Nævnet udtalte derfor ikke kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: