Medier kan anmelde sig til Pressenævnet efter medieansvarsloven og lov om massemediers informationsdatabaser.

Du anmelder dit medie ved at sende en mail til [email protected] med følgende oplysninger:

  • Navn på hjemmeside
  • Om anmeldelse sker efter medieansvarsloven og/eller lov om massemediers informationsdatabaser
  • Navn på ansvarshavende chefredaktør og/eller ansvarlig for informationsdatabasen
  • Postadresse

Netmedier, www-sider, nyhedsbureauer, Facebook-sider og Twitter-konti etc. skal selv aktivt anmelde sig Pressenævnet. Det gælder også, selv om der er et print-modermedie, der allerede er anmeldt.

Se medieansvarsloven (lovbekendtgørelse nr. 914 af 11. august 2014 om medieansvar § 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3).

Aviser, dagblade, ugeblade, distriktsblade, fagblade og andre danske periodiske skrifter, der udgives mindst to gange om året, hører automatisk ind under medieansvarsloven. Det vil sige, de er “anmeldt” Pressenævnet.

Det samme gælder DR, TV 2, TV 2s regionale stationer, lokale radio- og tv-stationer og radio- og tv-stationer, der har sendetilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Liste over de medier, der er anmeldt Pressenævnet.

Ved anmeldelse efter lov om massemediers informationsdatabaser skal informationsdatabasen anmeldes både over for Pressenævnet og over for Datatilsynet for at være gyldig.