I oversigt over ”Realitetskendelser afsagt i 2022”, hvor antallet af sager, hvor klager har fået medhold, er angivet, er medierne Fyens Stiftstidende, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten, Nordjyske og TV 2 angivet med én sag for meget.

De i oversigten angivne medier Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis/Fyens.dk, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten, Nordjyske og TV 2 har rettelig fået kritik således: Fyens Stiftstidende/Fyns Amts Avis/Fyens.dk 3 sager, Kristeligt Dagblad 1 sag, Jyllands-Posten 1 sag, Nordjyske 1 sag og TV 2 1 sag.

Den fejlagtige opgørelse skyldes, at afgørelser om genoptagelse af afsagte kendelser ved en fejl er indgået i forhold til medierne.

Pressenævnet beklager fejlen.