Hanne Schmidt, højesteretsdommer og formand for Pressenævnet.
Hanne Schmidt, højesteretsdommer og formand for Pressenævnet.

Hanne Schmidt, højesteretsdommer og formand for Pressenævnet

 • Dommer i Højesteret 2009-dd.
 • Statsadvokat ved Rigsadvokaten 1997-2009
 • Kontorchef Justitsministeriet 1993-97
 • Konstitueret dommer ved Retten i Lyngby 1992-93
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet 1988-93
 • Politifuldmægtig ved Gladsaxe Politi 1987-88
 • Medhjælper hos Statsadvokaten for Sjælland 1988-92
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet samt dommerfuldmægtig ved Retten i Hvidovre 1983-86
 • Cand.jur. 1983

Andre hverv m.m.

 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen
 • Censor ved Københavns Universitet
 • Formand for Pressenævnet, 2013-dd.