Personer, virksomheder, foreninger, organisationer, offentligemyndigheder og andre, som oplever at være blevet behandlet uretfærdigt af et medie, kan klage til Pressenævnet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som udgangspunkt kun kan klage, hvis man har det, der kaldes retlig interesse. Der er tale om retlig interesse, når klageren direkte eller indirekte er omtalt i en artikel, en tv- eller radioudsendelse eller er afbildet på et fotografi, som er bragt i et medie.

Man kan derfor ikke klage som enkeltperson, hvis man blot har generel faglig eller politisk interesse i det emne, der er omtalt i pressen.

Pressenævnet modtager hvert år en del klager, som afvises, fordi klager ikke personligt har retlig interesse i den sag, de klager over.