Årsberetning for 2019: Mærkbart fald i andelen af klager, hvor medier får kritik

30-04-2020

Der er sket et mærkbart fald i andelen af klager, hvor medier får kritik for at overtræde reglerne for god presseskik

Nævnet har truffet afgørelse i et væsentlig større antal sager i 2019. Samtidig er der sket et mærkbart fald i andelen af klager, hvor nævnet udtaler kritik.

Af Pressenævnets årsberetning for 2019 fremgår, at 21 pct. af klagerne fik helt eller delvis medhold i de 128 sager, hvor nævnet traf afgørelse vedrørende god presseskik. Det er væsentlig lavere andel end i 2018, hvor nævnet udtalte kritik i 36 pct. af klagesagerne.

Kritikken var fordelt over mange forskellige mediehuse. Tre medier oplevede, at klagerne fik medhold i flere end to sager.

Formanden for Pressenævnet, højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen glæder sig over udviklingen:

  • Nævnets opgørelse for 2019 afspejler et produktivt år, og selv om vi ikke kan uddrage en samlet konklusion, er det mit generelle indtryk, at mediernes fokus på presseetikken afspejler sig i den faldende andel af sager, hvor nævnet udtaler kritik.

Pressenævnet oplever fortsat, at et stort antal pressenævnssager bliver stadig mere omfattende og komplicerede, fordi den enkelte historie udkommer på flere platforme. Det afspejler sig i en væsentligt længere sagsbehandlingstid. Samtidig har Pressenævnet i 2019 været påvirket af sekretariatets flytning til nye lokaler samt personalemæssige forhold, der har bidraget til den forlængede sagsbehandlingstid.

Beretningen kan i sin helhed læses under fanebladet Publikationer: Årsberetning 2019

Henvendelse vedrørende årsberetningen kan ske til Pressenævnets sekretariat på telefon 33 15 55 64.

Del på sociale medier ved at klikke her: