Faldende sagsbehandlingstid i Pressenævnet

Pressenævnet har nedbragt sagsbehandlingstiden, så det i 2021 i gennemsnit tog 146 dage at få behandlet en klagesag ved nævnet.

Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at de tiltag, vi har iværksat, nu giver sig positivt udslag på sagsbehandlingstiden, siger Pressenævnets formand, højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

– Det er et virkelig godt udgangspunkt for 2022, da det hører med til historien, at den månedligt opgjorte sagsbehandlingstid for nævnsafgørelser blev mærkbart nedbragt i løbet af 2021 til kun at være 92 dage for de sager, nævnet afgjorde i december måned.  

Et vigtigt tema i 2021 har været konkrete afgørelser efter punkt B.8 i de vejledende presseetiske regler om ”retten til at blive glemt”. Enkelte af disse afgørelser har givet anledning til debat i branchen.

Formanden, Jens Kruse Mikkelsen, hilser debatten velkommen og understreger samtidig:

– Det er vigtigt at holde sig for øje, at afgørelser efter punkt B.8 om at hindre tilgængeligheden af følsomme og private oplysninger altid er baseret på et helt konkret skøn. Men samlet kan nævnets afgørelse måske være med til at give medierne nogle pejlemærker for de afgørelser, de skal træffe.

I 2021 har nævnet også haft drøftelser om grænsen for tilstrækkelig mærkning af annoncer, så annoncer for læserne éntydigt fremstår som det, de er. I forlængelse af disse drøftelser vil nævnet overveje at tage fremtidige, konkrete sager om emnet op til behandling af egen drift.

Beretningen kan i sin helhed læses under fanebladet Publikationer: Årsberetning 2021

Henvendelse vedrørende årsberetningen kan ske til Pressenævnets sekretariat på telefon 33 15 55 64.

Del på sociale medier ved at klikke her: