Nye presseetiske retningslinjer

I 2023 har god presseskik været et varmt emne i mange interessante drøftelser i en række forskellige mediefora og via udvalgsarbejde på medieområdet.

For mediebranchen mundede det ud i, at Danske Medier og Dansk Journalistforbund sidst på året vedtog opdaterede retningslinjer for god presseskik. Opdateringen har blandt andet ført til ændringer, der tager højde for en nutidig tilgang til omtale af selvmord og selvmordsforsøg samt de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med mediernes dækning af sager om gidseltagning og begivenheder med live-dækning.

Pressenævnet – der fastlægger og videreudvikler god presseskik – har offentliggjort retningslinjerne på nævnets hjemmeside og vil fremover henvise til de nye retningslinjer i sine afgørelser for så vidt angår offentliggørelser fra 1. januar 2024.

– Jeg ser frem til det videre arbejde med presseetikken med udgangspunkt i branchens opdaterede retningslinjer, som langt hen ad vejen er en meget nyttig kodificering af nævnets praksis, siger Pressenævnets formand, højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen.

  Medieansvarsudvalget med Søren Pind som formand arbejder fortsat med at undersøge, hvordan ansvarssystemet for medierne kan styrkes og opdateres til en digital medievirkelighed, og hvordan det sikres, at både traditionelle og nye medier lever op til deres ansvar for den demokratiske samtale. Udvalget skal også overveje, om de nuværende rammer for Pressenævnets virke er tidssvarende, og hvordan nævnets rolle skal se ud fremover.

  – Det er jo en interessant tid for Pressenævnet, og jeg venter spændt på, hvilke forslag Medieansvarsudvalget kommer med af betydning for Pressenævnets videre arbejde, siger Jens Kruse Mikkelsen.

   Beretningen kan i sin helhed læses under fanebladet ”Publikationer”: Årsberetning 2023

   Henvendelser om årsberetningen kan ske til Pressenævnets sekretariat på telefon 33 15 55 64

   Del på sociale medier ved at klikke her: