Vedrørende statistikken i Pressenævnets årsberetning 2015

17-05-2016

Pressenævnet genoptog i 2015 behandlingen af en sag, hvor Pressenævnet ved kendelse i februar 2015 havde kritiseret en udsendelse på TV 2 News. I den nye sag afsagde nævnet en ny kendelse i marts 2015. Denne sag figurerer to gange i TV 2 Danmarks statistik over ”Kendelser om presseetik afsagt i 2015”.

 

Pressenævnet genoptog i 2015 behandlingen af en sag. I denne sag var der klaget over en udsendelse på TV 2 News.

I de tilfælde, hvor nævnet genoptager behandlingen af en sag, oprettes en ny sag i Pressenævnets journalsystem, ligesom der træffes en ny kendelse af nævnet. Det indebærer, at der i disse tilfælde indgår to kendelser i statistikken vedrørende samme udsendelse/artikel.

I Pressenævnets statistik for 2015 fremgår på side 14 punktet ”Kendelser om presseetik afsagt i 2015”. Heraf fremgår det, at der var seks tilfælde, hvor klagen over TV 2 Danmark helt eller delvist blev taget til følge. Den ene af de seks kendelser vedrører behandlingen af en tidligere afgjort sag, som TV 2 News selv havde anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af. Der er således reelt fem forskellige klager over TV 2 Danmark i 2015, hvor Pressenævnet gav klageren helt eller delvist medhold.

I det konkrete tilfælde henvises til følgende to afgørelser vedrørende TV 2 Danmark:

Pressenævnets kendelse af 17. februar 2015 i sag nr. 14-70-00746

Pressenævnets kendelse af 17. marts 2015 i sag nr. 15-70-00769

 

Find Årsberetning 2015 her

Del på sociale medier ved at klikke her: