Jens Kruse Mikkelsen
Jens Kruse Mikkelsen, højesteretsdommer og formand for Pressenævnet.

Jens Kruse Mikkelsen, højesteretsdommer og formand for Pressenævnet

 • Dommer i Højesteret fra 2013
 • Landsdommer i Østre Landsret 2008-2013
 • Afdelingschef i Justitsministeriet 2003-2008
 • Kontorchef i Justitsministeriet 1997-2002
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet 1990-1997
 • LL.M., Harvard Law School, USA, 1994
 • Advokatfuldmægtig hos Kromann & Münter 1990
 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet, 1990

 

Andre hverv m.m.

 • Formand for Ankenævnet for Forsikring 2019-dd.
 • Formand for Rådet for Grønlands Retsvæsen 2017-dd.
 • Del af Pressenævnets formandskab, 2016-dd.
 • Censor ved Aarhus Universitet fra 2006-2014
 • Medlem af og sekretær for forskellige udvalg under Justitsministeriet, herunder Den Grønlandske Retsvæsenskommission, Retsplejerådet og Strafferetsplejeudvalget
 • Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv. 1995-1997
 • ”Formiddagstjeneste” ved Statsadvokaten for København mv. 1994-1995
 • ”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret 1990-1993