Jørgen Steen Sørensen
Jørgen Steen Sørensen, højesteretsdommer og stedfortræder for Pressenævnets formand.

Jørgen Steen Sørensen, højesteretsdommer og stedfortræder for Pressenævnets formand.

 • Folketingets Ombudsmand 2012-2019
 • Forligsmand 2010-2012
 • Rigsadvokat 2007-2012
 • Arbejdsophold i Home Office og Cabinet Office, London, 2004-2005
 • Afdelingschef i Justitsministeriet (Lovafdelingen) 2002-2004 og 2005-2007
 • Kst. dommer i Østre Landsret 2001-2002
 • Kontorchef i Justitsministeriet (Lovafdelingen) 1998-2001
 • Studieophold ved universitetet i Montpellier 1998
 • Fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmand 1992-94
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet 1990-92 og 1994-98
 • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1990

Andre hverv m.m.

 • Dansk repræsentant i The European Commission for Democracy through Law (Venedig
 • Kommissionen) under Europarådet
 • Medlem af bestyrelsen for Juridisk Forening i København
 • Medlem af Styrelsen for De Nordiske Juristmøder
 • Medlem af redaktionskomiteen for Juristen
 • Formand for bestyrelsen for Københavns Retshjælp
 • Næstformand i Arbejdsretten”