TV2/Nord bragte indslaget ”Værksteder reparerer din iPhone med falske reservedele”. I udsendelsen blev der gjort brug af en skjult optagelse, der intet afslørede. Da den person, som blev interviewet, tillige modsatte sig, at optagelsen blev bragt, var offentliggørelsen imod god presseskik. Pressenævnet udtaler kritik.

Ekstra Bladet bragte læserbrevet ”Hende skal vi ikke underkende”. Her stod: ”Nu har vi altså i dag en muslim siddende på en fremtrædende post i Københavns Politi”. Det er Pressenævnets opfattelse, at et læserbrev kan udtrykke subjektive opfattelser og mener ikke, at bemærkningen går ud over rammerne.

Gribskov.lokalavisen.dk skrev ”Tisvildeleje skal primært være for dem, der bor her”. Klager fik sine citater til gennemsyn og havde rettelser. Pressenævnet finder ikke, at de citater, der blev bragt, afviger afgørende fra klagers rettelser, og udtaler derfor ikke kritik.

TV SYD bragte nyhedsindslaget ”Svage elever lades i stikken” om elever med særlige behov. TV Syd bad ledelsen om en kommentar, men ledelsen aflyste i første omgang et interview. Pressenævnet bemærker, at ledelsen fik mulighed for at udtale sig og kritiserer ikke TV SYD.

Ekstra Bladet skrev ”Storkriminel familie: Det er os der styrer”. I artiklen stod der, at en stor del af de op mod 90 familiemedlemmer var kriminelle, men Ekstra Bladet kunne kun dokumentere, at 6 af dem var kriminelle. Pressenævnet kritiserer Ekstra Bladet for at krænke familien.

Ekstra Bladet skrev ”Angriber Thulesen Dahl: Diktatorisk og magtsyg”. Klager, der er blevet smidt ud af Dansk Folkeparti, mener sig fejlciteret, men Pressenævnet finder, at der var tale om en misforståelse og udtaler ikke kritik. Nævnet bemærker, at Ekstra Bladet efterfølgende bragte en omfattende rettelse.

Børsen skrev ”Skat tørret for 256 mio. af ukrainsk selskab” og flere lignende. En advokat blev kritiseret og fik forelagt oplysningerne, men sagde han ikke kunne udtale sig på grund af tavshedspligt. Pressenævnet finder, at han havde muligheden for at udtale sig og kritiserer ikke Børsen.

Viborg-folkeblad.dk skrev i 2014 ”Ufattelig afstumpet vold i narkoopgør”. Klager siger, at det ødelægger hans muligheder for uddannelse, at hans navn står i artiklen. Pressenævnet vil på grund af sagens karakter og alvor ikke kritisere Viborg Stifts Folkeblad for at afvise at anonymisere artiklen.

FORMANDSSAG: Ekstrabladet.dk skrev i februar 2014 ”Rockere dømt: Stak offer 29 gange på værtshustoilet”. Her står, at klager er medlem af støttegruppen AK81. Det afviser klager. Klagefristen er 12 uger, men Pressenævnet modtog først klagen i december. Da fristen er overskredet, har Pressenævnet afvist at behandle sagen.

FORMANDSSAG: Msn.com/da-dk skrev i november 2014 artiklen ”Rockere får strafrabat: stak offer 29 gange”. Her står, at klager er medlem af støttegruppen AK81. Det afviser klager, men da online-mediet ikke er tilmeldt Pressenævnet, har nævnet afvist at behandle sagen.

Børsen skrev blandt andet artiklen ”Kinesisk partner føler sig misbrugt af [klager]” om, hvorvidt klager havde en aftale med et kinesisk selskab og om usikkerhed omkring klagers salg af andele til solcelleparker. Klager havde fået forelagt kritikken, men ønskede ikke at udtale sig. Pressenævnet kritiserer ikke Børsen.

Ekstra Bladet bragte tre artikler om en svineproducent. Den ene hed ”Vil tørre milliongæld af på skatteyderne”, her stod blandt andet om fundet af 50 kilo ulovlig medicin. Svineproducenten klager over at blive omtalt, over indholdet og over interviewet. Pressenævnet finder ikke anledning til at kritisere Ekstra Bladet

Viborg Stifts Folkeblad skrev ”Ulovligt antibiotika sender 30.000 svin i karantæne”. Udover indholdet i artiklen har klager klaget over, at avisen lagde en upræcis besked på hans telefonsvarer og gav for kort svarfrist. Pressenævnet bemærker, at avisen flere gange forsøgte at få fat på ham og finder ikke, at beskeden var upræcis. Pressenævnet udtaler ikke kritik af avisen.

Berlingske bragte tre artikler i 2010 og 2011 på business.dk om en mand, der var blevet erklæret personlig konkurs og havde tabt en retssag mod et brudepar. Berlingske vil ikke afindeksere artiklerne og dermed ”omskrive historien med tilbagevirkende kraft”. Pressenævnet kritiserer ikke Berlingske for at afvise anmodningen.

Fyens.dk skrev i 2010, at en hoteldirektør efter en bryllupsfest på hotellet blev dømt til at betale kompensation til brudeparret. Der var ingen oplysninger om, at retssagens udfald ikke blev korrekt gengivet, og Pressenævnet kritiserer ikke fyens.dk for at afvise at afindeksere artiklen.

BT skrev i 2011, at en ubetalt momsregning gjorde, at retten erklærede klager konkurs. Klager siger nu, at det er forkert og ønsker artiklen afindekseret, hvilket BT har afvist. Oplysningen var korrekt, da artiklen blev offentliggjort, og Pressenævnet finder ikke grund til at kritisere BT.

TV2/NORD skrev i en notits på hjemmesiden i 2011, at klager var gået konkurs. Han siger, han ikke var konkurs og ønsker notitsen afindekseret. Oplysningen var korrekt, da notitsen blev offentliggjort, og Pressenævnet kritiserer ikke TV2/NORD for at afvise at afindeksere notitsen.