Sagsnummer: 15-70-00794

Afvisning af at bringe et læserbrev var ok

25-06-2015

Ugeavisen Øboen afviste at bringe klagers svar til et indlæg fra en anden læser. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet kritiserer Pressenævnet ikke, at avisen valgte at afslutte debatten.

 

[Person A] fik den 14. april 2015 i Ugeavisen Øboen optaget et læserbrev, der var en kommentar til klagers læserbrev i ugeavisen den 24. marts 2015. Nævnet finder ikke grundlag for at kritisere, at Ugeavisen Øboen herefter i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet valgte ikke at bringe flere indlæg fra klager. Det forhold, at det læserbrev, klager ønskede bragt, var et svar på læserbrevet fra den 14. april 2015, kan ikke føre til andet resultat.

Genmæle
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
I det foreliggende tilfælde var kravet om genmæle reelt et krav om, at Ugeavisen Øboen skulle pålægges at offentliggøre [Klager]s debatindlæg, og et sådant krav er ikke hjemlet ved reglerne om genmæle.
Nævnet udtaler således ikke kritik af Ugeavisen Øboen.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00794.

Del på sociale medier ved at klikke her: